Možnost zřídit si SMS Servis na pobočce využilo během prvního roku 70 000 klientů GE Money Bank

 

Počátkem srpna loňského roku GE Money Bank umožnila zřízení a nastavování služby SMS Servis v rámci všech obchodních míst banky. Rok od zavedení této služby bylo na pobočkách zaregistrováno 70 000 nových uživatelů služby SMS Servis. V počtu nových uživatelů SMS Servis pobočky výrazně předčily Mobil Banku a Internet Banku, ke kterým si mohou klienti zavést SMS Servis již tři roky.
Služba SMS Servis od GE Money Bank klientům umožňuje dostávat na jakýkoli mobilní telefon aktuální informace o svém účtu dle předem zadaných požadavků. Celkem v současnosti využívá služby SMS Servis více než 123 000 klientů banky.

Neustále se také zvyšuje počet odeslaných SMS v rámci této služby. Během letošního června banka klientům rozeslala více než 384 000 informativních SMS. Největší zájem mají klienti o informace týkající se příchozích a odchozích plateb a pravidelné informace o zůstatku na účtu. Zřízení a nastavování služby je zdarma, klient platí pouze za odeslané SMS.

„Zájem klientů o SMS Servis na pobočkách předčil naše očekávání. SMS Servis si zde často zřizují také klienti, kteří jinak aktivně přímého bankovnictví nevyužívají. Prostřednictvím poboček GE Money Bank došlo v uplynulém roce k více než zdvojnásobení počtu uživatelů služby SMS Servis. Rostoucí zájem o tuto službu očekáváme i do budoucna,“ řekla Dana Tomášková, manažerka přímého bankovnictví GE Money Bank.

Klient si může nastavit, jaké informace chce na svůj mobilní telefon pravidelně dostávat:
· Informace o příchozích či odchozích platbách dle volitelných parametrů (dle typu transakce, variabilního symbolu, účtu příjemce a výše částky)
· Informace o změně zůstatku, pokud zůstatek disponibilní či účetní překročí či naopak klesne pod klientem zadanou hranici
· Pravidelná informace o zůstatku - klient si může vybrat zasílání v denní, týdenní, měsíční periodě či informaci o stavu na konci měsíce. Rovněž si zvolí datum zaslání zprávy a čas zasílání zpráv
· Informace o vstoupení do nepovoleného debetního zůstatku

Samozřejmostí je vzájemná provázanost celého systému. Pokud si klient zřídí SMS Servis na obchodním místě, může si měnit své nastavení i v rámci Internet Banky. Pro využívání služby není potřeba využívat některý z kanálů přímého bankovnictví. Službu SMS Servis lze zřídit nejen k běžnému účtu (korunovému i devizovému), ale také k účtu spořícímu a k revolvingovému
termínovanému vkladu.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank