Moravskoslezští Dobrovolníci z GE Volunteers patří mezi nejaktivnější v ČR

Dobrovolníci z GE Volunteers v roce 2010 odpracovali celkem 8 693 dobrovolnických hodin tedy o třetinu více než v loňském roce. Téměř 800 dobrovolníků z řad zaměstnanců GE Money se v uplynulém roce účastnilo 89 akcí. V Moravskoslezském kraji pak proběhla celá třetina těchto akcí. GE Volunteers pomáhají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Mezi nejrozsáhlejší akce dobrovolníků v Moravskoslezském kraji patřila pomoc s úklidem po povodních, sbírka na podporu zemětřesením zasaženého Haiti nebo asistence v domovech pro seniory.

„Jsme rádi, že se nám právě v Moravskoslezském kraji daří organizovat tolik dobročinných aktivit. Vše samozřejmě závisí na obětavosti zaměstnanců GE Money, kteří neváhají věnovat svůj volný čas na pomoc druhým,“
říká Dagmar Zachariášová, koordinátorka GE Volunteers v Moravskoslezském kraji.

Spolupráce s UNICEF

Zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers v uplynulém roce v Moravskoslezském kraji například podpořili projekt UNICEF zaměřený na pomoc obětem zasaženým zemětřesením na Haiti. Více než 20 dobrovolníků pomáhalo organizovat hudební dobročinnou akci, které proběhla v ostravském klubu Fabric. Výtěžek z této akce ve výši převyšující 20 tisíc korun byl poslán na konto organizace UNICEF.

Záplavy na ostravsku

Důkazem toho, že dobrovolníci jsou schopni jednat okamžitě, byla jejich pomoc při ničivých povodních v oblastech Karviná, Bohumín a Ostrava. Ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA pomáhali s odklízením škod a následků, které velká voda v této oblasti způsobila. Na náročné popovodňové akce během jednoho týdne vyrazilo celkem 20 dobrovolníků GE Volunteers.

Podpora seniorů

Sdružení GE Volunteers se zaměřuje na čtyři oblasti: Děti a vzdělávání, Senioři, Znevýhodnění spoluobčané a Životní prostředí. V rámci aktivit zaměřující se na oblasti práce s lidmi, GE Volunteers rozšířili spolupráci s domovy pro seniory a v regionu tak spolupracují již s pěti institucemi, které poskytují péči starším spoluobčanům. Dobrovolníci zde pořádají Velikonoční a jiná sváteční setkání doplněná o zábavní program a organizují volnočasové aktivity jako jsou keramické dílny a další.

***
Co je
GE Volunteers?
GE Volunteers je více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. Dobrovolníci GE Volunteers se zaměřují na služby komunitám, ve kterých působí, důraz je kladen zejména na vzdělávání, zdravotní péči, životní prostředí a rozvoj komunitních center.

V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v České republice. Cílem občanského sdružení GE Volunteers v České republice je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. GE Money se snaží prostřednictvím sdružení GE Volunteers přispívat k rozvoji společnosti, ve které působí, společně s projektem finančního vzdělávání Rozumíme penězům a s projektem na podporu podnikání žen Život nápadům. Více o GE Volunteers najdete na stránkách GE Money Bank, na facebooku či na webových stránkách banky.

Pavel Zúbek

tiskový mluvčí GE Money Bank