MONETA zlepšila svou pozici v Bloomberg indexu genderové rovnosti, do hodnocení se dostala jako jediná z celé ČR

26. 1. 2022
MONETA Money Bank

Dlouhodobě nízká nerovnost v odměňování mužů a žen, inkluzivní kultura, důsledná prevence a politika v případě sexuálního obtěžování nebo rozvojový program pro talentované ženy. To jsou hlavní důvody úspěchu Skupiny MONETA v prestižním Indexu genderovém rovnosti společnosti Bloomberg. Banka se do exkluzivního výběru mezi 418 společností světa dostala již potřetí za sebou, výrazně zlepšila své hodnocení a v Indexu stále zůstává jedinou českou firmou.

Průměrnou nerovnost v odměňování mužů a žen – takzvaný pay gap, který banka reportovala v roce 2021, se v rámci celé Skupiny MONETA podařilo snížit na 2,79 % oproti 5,19 % v roce 2020. V zemích Evropské unie se přitom tento nepoměr pohybuje na úrovni 14,1 %. To znamená, že každá žena vydělá průměrně 86 centů na jedno euro vydělané mužem. V Česku je to dokonce 18,9 procenta, což z České republiky z tohoto hlediska činí pátou nejhorší zemi unijního celku.

„Spravedlivé odměňování, poměrné zastoupení žen ve vedení banky a podpora jejich profesního růstu je pro nás logickou a strategickou prioritou. Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo v Monetě před třemi lety tento trend úspěšně nastartovat a hodláme v něm i nadále důsledně pokračovat. Genderová rovnost není bojem žen proti mužům, ale příležitost vytěžit z lidského potenciálu maximum pro úspěch, ze kterého může na konci dne těžit celá společnost,“ prohlásil v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Spurný.

Kromě politiky spravedlivého odměňování se MONETA do Indexu dostala i díky své podpoře žen/podnikatelek, kterým již druhým rokem ve spolupráci s EGAP nabízí unikátní podnikatelský úvěr pouze pro ženy, vysoké míře zastoupení žen ve středním a vyšším managementu banky včetně pozic v oblasti IT nebo Risku a uceleným balíčkem péče o zaměstnance, navracející se z rodičovské dovolené. V celkovém procentuálním hodnocení na škále od jednoho do sta maximálně možných se MONETA meziročně zlepšila o 11,3 procentního bodu, když z úrovně 71,33 %, dosažených v roce 2020, vzrostla na aktuálních 82,63 procenta. Průměrná hodnota všech společností zařazených do indexu z finančního sektoru je na 72,69 %, celkové průměrné skóre všech 418 společností je 71,11 %. Skupina MONETA tím prokázala, že v otázkách diverzity a inkluze obstojí i v mezinárodním srovnání.

„Zařazení do Indexu Bloomberg jsme si zasloužili mimo jiné i kvůli míře zastoupení žen mezi našimi zaměstnanci. Z celkového počtu přes 3 000 zaměstnanců představují 65 procent dámy, z toho téměř 40 procent z nich působí v seniorním a skoro 50 procent ve středním a nižším managementu firmy. V rámci naší strategie diverzity se zaměřujeme i na profesní růst žen, proto jsme velmi hrdí na to, že z celkové počtu povýšených zaměstnanců téměř 60 procent tvořily ženy,“ dodala ředitelka HR Skupiny MONETA Klára Escobar.

Aby mohly společnosti usilovat o zahrnutí do Indexu genderové rovnosti, musí zveřejňovat relevantní data poskytující komplexní vhled do  jejich aktivit a investic v oblasti genderové rovnosti na pracovištích i v komunitách, kde působí. Globálně stanovaná měřítka společnosti Bloomberg poté na základě těchto informací porovnává rovnost žen a mužů napříč pěti pilíři: ženy ve vedení a rozvoj talentů, rovné odměňování žen a mužů, inkluzivní kultura, prevence a zásady proti sexuálního obtěžování a pro- ženská značka. Údaje o tom, jak firmy přistupují k rovnosti pohlaví, mimo jiné rozšiřují spektrum environmentálních, sociálních a správních údajů dostupných pro investory.

Banka zřídila již v roce 2020 vlastní kontrolní a poradní orgán představenstva nazvaný MON FAIR, který dohlíží na genderovou vyváženost ve firmě, na rovné odměňování mužů a žen pracujících na stejných pozicích, diverzitu mezi zaměstnanci nebo na inkluzi hendikepovaných. Na základě aktivit této komise vyplácí například MONETA rodičům z řad svých zaměstnanců finanční příspěvky na náklady spojené s hlídáním dětí či s financováním předškolních zařízení.

Bloomberg Gender-Equality Index hodnotí chování v oblasti genderové rovnosti společnosti ze 45 zemí a regionů celého světa. V letošním roce aspirovalo na zařazení do Indexu celkem 550 společností, včetně zástupců například z Kolumbie, Peru nebo Pákistánu. Společnost Bloomberg nakonec do Indexu pro rok 2022 zařadila 418 společností z jedenácti byznys sektorů z celkem 45 zemí světa a regionů. MONETA do něj byla poprvé zařazena v roce 2020, doposud zůstává vůbec jedinou společností z České republiky, která v indexu figuruje.

Zuzana Filipová
ředitelka komunikace a ESG

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5