MONETA získala za srovnání pracovního práva ocenění LGBT+ zaměstnavatele roku 2021, Tomáš Spurný obdržel Cenu předsedy Pride Business Fora

Za aktivity, spojené se srovnáním nároků na zákonné volno při uzavírání manželství a registrovaného partnerství bez ohledu na sexuální orientaci svých zaměstnanců, získala MONETA ocenění LGBT+ Friendly Employer roku 2021 v kategorii Skokan roku. Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tomáš Spurný byl zároveň oceněn Cenou předsedy Pride Business Fora Christiana Schwenke za osobní přínos LGBT+ ve finančním sektoru. Ceny udělovalo letos již počtvrté Pride Bussines Forum, tentokrát na půdě nizozemské ambasády v Praze.

„Rozhodnutím, které jsme učinili letos v březnu, byla v rámci naší banky odstraněna diskriminace, jež v tomto kontextu v českém právním prostředí panuje. Pokud LGBT+ rodinám a párům z řad našich zaměstnanců tuzemská legislativa tyto nároky a práva nepřiznává, pomohla jim těchto práv dosáhnout MONETA. K našim zaměstnancům, stejně jako k našim klientům, budeme vždy přistupovat naprosto transparentně: všem budeme nabízet stejné podmínky a nikoho nebudeme nikdy jakýmkoliv způsobem diskriminovat,“ uvedl při převzetí ceny generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Poskytování zákonného volna při takzvaných důležitých osobních překážkách v práci nařizuje zaměstnavatelům zákoník práce a návazné nařízení vlády. Na jeho základě mají zaměstnanci nárok na volno v případech, jakými jsou například vlastní svatba, úmrtí manžela, druha či dítěte, organizace pohřbu, nebo doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení. Zákon ale nepamatuje na případy, kdy členové společné domácnosti žijí v registrovaném partnerství. Od března letošního roku proto MONETA svým interním rozhodnutím tento nesoulad změnila a své LGBT+ zaměstnance v tomto kontextu postavila na úroveň heterosexuálů.

Cena LGBT+ Friendly Employer, kterou od roku 2018 uděluje platforma Pride Business Forum, je určena zaměstnavatelům, kteří zavádějí opatření, směřující k lepší inkluzi LGBT+ zaměstnanců v České republice. Hodnocen je jednak strategický přístup a konkrétní projekty v této oblasti a také to, jakým způsobem je téma LGBT+ inkluze podporováno nejvyšším vedením a komunikováno jak dovnitř samotné společnosti, tak široké veřejnosti. Podle průzkumu Pride Business Fora skrývá svou sexuální orientaci ve svém zaměstnání celých 47 % Čechů: až 75 % osob s menšinovou sexuální orientací si zároveň přeje, aby jejich zaměstnavatel srovnal podmínky pro LGBT+ zaměstnance.

Otázka diverzity a inkluze na pracovišti je jednou z priorit environmentální a sociální politiky (ESG) banky. MONETA dlouhodobě podporuje iniciativu S barvou ven, která pomáhá s tzv. „coming outem“ mladých LGBT+ osob, podporu této platformě nabízí druhým rokem i svým klientům prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka. MONETA jako jediná banka v zemi nabízí možnost klientům navolit si vzhled svého mobilního bankovnictví do “pride” módu.

Vloni se banka stala signatářem evropské Charty Diverzity, má i vlastní komisi pro diverzitu a genderovou vyváženost, MON FAIR, jež je funkčním poradním orgánem představenstva banky. MONETA Money Bank je také jedinou firmou z České republiky, která byla již podruhé zařazena do prestižního Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg: tzv. gender pay gap – míra nerovnosti v odměňování mezi muži a ženami – činí v rámci skupiny MONETA 5,19 % oproti republikovému průměru 18,9 % , ve vrcholovém vedení banky jsou pak ženy zastoupeny téměř třiceti procenty.