MONETA získala prestižní globální ocenění Celent za modernizaci karetního systému

Globální výzkumná a poradenská firma pro odvětví finančních služeb Celent ocenila Skupinu MONETA prestižním oceněním Celent Model Bank Award. Titul banka získala za migraci svého karetního systému, kterou uskutečnila vloni na jaře ve spolupráci s americkou nadnárodní společností Fiserv. Přechod na outsourcovaný, tzv. SaaS přístup, snížil roční provozní náklady banky o 30 procent.

Karetní systém pokrývá stovky operací, které klienti Monety provádějí na denní bázi například při přihlašování ke svým běžným účtům, aktivacích mobilních platebních služeb nebo při změnách limitů na svých platebních kartách. Banka sama pak systém využívá k vydávání nových karet nebo výpočtům úroků. „Motivací pro změnu našeho karetního systému bylo ukončení podpory starší verze ze strany jejího poskytovatele, systém navíc fungoval již z historických dob na australském kontinentě. Proto jsme se rozhodli pro nejmodernější řešení modelu Software as a Service – SaaS s názvem FirstVision od společnosti Fiserv a celý systém přestěhovali do německého Frankfurtu. Nyní sdílíme stejný systém s dalšími více než dvaceti bankami na celém světě,“ uvedl v této souvislosti Chief Information Officer Skupiny MONETA Jiří Mizera.

„Jsme hrdí na to, že jsme mohli spolupracovat na tomto projektu a pomoci bance dosáhnout její vize modernizace kartového systému. Banka důvěřovala naší společnosti, že budeme schopni poskytnout naše nejlepší znalosti a schopnosti a ocenění Celent Model Bank je důkazem úspěchu, ke kterému naše vzájemná spolupráce vedla,“ uvedl v této souvislosti Keith Rowling, senior viceprezident a generální ředitel společnosti Fiserv pro Střední Evropu.

Migrace dat mezi starým a novým karetním systémem zahrnovala celkem 900 tisíc účtů a přes 1 milion platebních karet. Klíčová část celé operace pak proběhla za plného provozu banky na přelomu března a dubna 2020, tedy v celkovém lockdownu tehdejší vlny pandemie Covid-19. Základní tým tvořilo 130 lidí, na migraci nicméně úzce spolupracovalo dalších téměř 200 lidí z celého světa. Samotná změna ovlivnila celkem 27 klíčových systémů banky. „Již nyní se v porovnání se starým řešením naše roční provozní náklady snížily o přibližně 30 %. Odhadujeme tedy, že z celkové změny kartového systému bychom mohli plně benefitovat v horizontu pěti až šesti let,“ potvrdil Jiří Mizera.

Celent je globální výzkumná a poradenská firma pro odvětví finančních služeb, každoročně oceňuje finanční instituce jako modelové banky za jejich výjimečné technologické iniciativy. „Iniciativy v oblasti maloobchodu se často zaměřují na inovace zaměřené na zákazníky, faktem ale zůstává, že by nikdy nemohly existovat bez moderních způsobů správy karet a zpracování platebních transakcí. Proto bylo velmi osvěžující zjistit, že v uplynulých komplikovaných měsících došlo i k modernizacím i tzv. back office, a obzvlášť pak, jsou-li tak povedené, jakou byla migrace Monety na platformu Fiserv FirstVision. Tento projekt je zaslouženým vítězem kategorie Celent Model Bank 2022 za maloobchod,“ uvedl senior analytik společnosti Celent Zilvinas Bareisis.