MONETA: zemědělci už přes online systém Smart Finance uzavřeli smlouvy za téměř půl miliardy

Rychlost a jednoduchost při financování nákupu zemědělské techniky. To jsou hlavní přednosti online systému Smart Finance, dalšího digitálního nástroje v mozaice produktů, jež lze v Monetě sjednat na pár kliknutí. Banka spustila systém, určený především podnikatelům v zemědělství, vloni a jeho oblíbenost potvrzuje objem doposud uzavřených smluv. Ten se k dnešku přiblížil k hranici půl miliardy korun.

Úspora času je primární především ve fázi žádosti o úvěr a ve fázi schvalování, které probíhá v některých případech automaticky. Další přidanou hodnotou jsou nulové poplatky, minimální dokladovost a také možnost biometrického podpisu smluv.

Úvěry sjednané přes Smart Finance jsou navíc kompatibilní s dotačními programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického Fondu (PGRLF) a rovněž s Programem rozvoje venkova. „Jsme rádi, že jsme přišli s řešením, které ulehčuje život zemědělcům, a to zejména vzhledem k jejich náročnému pracovnímu vytížení. Smart Finance umožňuje jednoduché financování zemědělské techniky, a naši klienti už tak nemusí řešit složitou byrokracii,“ uvedla Barbora Kobiánová, sektorová manažerka pro oblast zemědělství MONETA Money Bank.

Smart Finance také umožňuje propojit klienta přímo s prodejcem zemědělské techniky, který mu rovnou předloží konkrétní nabídku na nákup stroje a detaily jeho financování. Prodejce má tak možnost s klientem celý úvěr zprocesovat přímo v systému. Zároveň lze přes Smart Finance sjednat i „all risks“ pojištění a pojistné zahrnout do splátek úvěru. Platforma umožňuje financovat i stroje starší 10 let na dobu až 72 měsíců, jinak je maximální doba financování 10 let.

Že je MONETA coby bývalá Agrobanka pro klienty z oblasti zemědělství dlouhodobě atraktivní dokládá i růst nově příchozích klientů: od roku 2016, kdy MONETA vstoupila na burzu, vzrostl z původních 7 450 na současných 10 496, což je nárůst o 41 procent. Od roku 2016 banka poskytla na nákup půdy úvěry v objemu 8,76 miliardy korun.

Na uvedené trendy mají mimo jiné vliv i dotační a jiné podpůrné programy, v jejichž souladu MONETA poskytuje financování. Jedná se zejména o programy Zemědělec a Podpora nákupu půdy. MONETA Money Bank se na celkově schválených žádostech v programu Podpora nákupu půdy podílí dlouhodobě zhruba z jedné poloviny.

V loňském roce poskytoval Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) podporu především na provozní účely pro zmírnění negativních dopadů nárůstu cen vstupních komodit. „Díky předschváleným limitům jsme byli schopni obsloužit téměř 700 klientů z řad zemědělců. Rychlým vyřízením úvěrů jsme jim umožnili splnit termíny předepsané dotačním programem a získat tak podporu ve formě snížení jistiny v objemu 175 milionů korun,“ říká Barbora Kobianová. „Dalším 361 klientům jsme pak poskytli ještě provozní financování přes provozní úvěr pro malé a střední podniky, kde bylo díky dotačním podmínkám vyřízení úvěru také jednodušší,“ dodává.

Další podpory v zemědělském sektoru se týkají investičních dotací, které nejsou vázány přímo na financování. Klient je tedy může obdržet i v případě, že by si danou investici financoval z vlastních zdrojů. V roce 2022 podpořila MONETA zejména investice do ekoenergetických projektů, a to z Národního plánu obnovy pod Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a z Modernizačního fondu od Státního fondu životního prostředí. Zde mohli zemědělci žádat o dotace například do střešních solárních instalací nebo do pořízení fotovoltaických elektráren na pozemcích. Na tyto účely poskytla MONETA investiční úvěry za více než 100 milionů korun a další projekty se ještě vyřizují.