MONETA vyhlásila uhlíkovou neutralitu, do konce roku 2025 chce dostat své přímé emise na čistou nulu

MONETA chce být do konce roku 2025 uhlíkově neutrální. Toho chce dosáhnout postupným snižováním svých přímých emisí CO2, a to každoročně o deset procent.

Vlastní uhlíkovou stopu sleduje MONETA od roku 2016, kdy se pro další čtyři roky zavázala k jejímu snížení o 35 %. I díky robustním strategickým opatřením se jí to podařilo o celý rok dříve, když koncem roku 2019 zaznamenala pokles vlastních emisí CO2 dokonce o 58,3 %. I na základě těchto výsledků se proto banka v oblasti tzv. Scope 1 a Scope 2 – tedy v měření vlastních neboli přímých emisí – rozhodla k závazku uhlíkové neutrality.

„Naši odpovědnost k životnímu prostředí myslíme naprosto vážně, a proto je závazek k uhlíkové neutralitě naším dalším logickým krokem. Vidíme, že se nám daří snižovat emise, které jako banka dokážeme sami ovlivnit,“ potvrdil v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný. Konkrétní opatření, která k uhlíkové neutralitě přispějí, budou nadefinována během první poloviny tohoto roku.

Do oblasti přímých emisí patří podle metodiky stanovení uhlíkové stopy aktivity, které mohou ovlivnit samotné firmy: patří sem emise z kotlů, firemních automobilů, ale také emise z firmou pořizovaných energií jakými jsou elektřina, teplo nebo pára. Naopak nepřímými emisemi, které jsou zahrnuty do kategorie takzvaného Scope 3, jsou emise, které daná společnost nemůže víceméně ovlivnit, nicméně jsou následkem jejích aktivit: ať se již jedná o emise za dojezd jejích zaměstnanců do zaměstnání, způsob fungování jejich klientů nebo dodavatelů. Na tuto oblast a hledání optimálních způsobů možného snižování se MONETA hodlá v nadcházejícím čtyřletém období také zaměřit.

V důrazu na snižování uhlíkové stopy a péči o životní prostředí je MONETA důsledná již řadu let. Banka vlastní jednu z vůbec největších elektrifikovaných firemních flotil, její pražská centrála sídlí v chytré budově, všechny její pobočky jsou zásobovány tzv. zelenou elektřinou, kterou MONETA nakupuje na burze. V letošním roce hodlá v rámci svého tradičního grantového programu alokovat celkem 25 % z celkové částky na projekty, zaměřené na ochranu přírody a inovativní přístupy v této oblasti. V minulém roce MONETA také navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Centrem pro vodu, půdu a krajinu na projektu Chytrá krajina 2030+. Cílem projektu je vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+.

Měření uhlíkové stopy Skupiny MONETA probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG (Green House Gas), který používají státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol a zavázaly se tak snižovat emise skleníkových plynů.