MONETA věnuje zdravotním a sociálním službám včetně hospiců téměř 3 miliony

Celkem 42 organizací, které se při snaze zachovat dostupnost své sociální, zdravotní či paliativní péče dostaly kvůli ekonomickým důsledkům pandemie do zcela krizové situace, podpoří MONETA částkou 2,6 milionů korun. Právě na osobní asistenci a takzvané terénní služby zdravotní a sociální péče dopadly důsledky pandemické krize nejvíce.

Bezmála 1,5 milionu korun z celkové částky věnovala MONETA organizacím, které pomáhají lidem přímo v terénu, včetně paliativní a hospicové péče. Na mzdy nebo dopravu ke klientům přispěje banka Charitám ve Valašském Meziříčí, Hlučíně, Frýdku-Místku, Znojmě, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodu, Svitavách nebo v Novém Hrozenkově. Z domácích hospiců byl pak podpořen Domácí hospic sv. Terezie, Hospic Tempus, Domácí hospic Athelas, Hospicová péče sv. Kleofáše, ale i Diana Třebíč nebo Domácí péče EZRA fungující pod Židovskou obcí Praha.

Právě hospicová péče se v průběhu epidemie potýkala s velkými problémy. Hospice, kterých je v Česku asi 80, trpěly kvůli pandemii výrazným úbytkem zaměstnanců i nedostatkem finanční pomoci od dárců. „Lidí, kteří pomáhají vyprovázet z našeho života těžce nemocné, navíc v jejich domácím prostředí, a usnadňují tak tuto nesmírně těžkou situaci i jejich blízkým, by si měla společnost vážit. Pokud se těmto službám nedostává prostředků, mělo by být povinností jim pomoci,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a CEO MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA se proto rozhodla, že v rámci letošního grantového Programu podpory potřebným vyhoví všem organizacím z tohoto sektoru, které o pomoc s financováním požádaly: „Ať již šlo o nákup zdravotnického vybavení, mzdy zdravotních pracovníků nebo jejich dopravu za klienty domů, všechny tyto prosby jsme se rozhodli vyslyšet,“ upřesnila ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Banka tak zafinancovala například šest oxygenerátorů pro charity v Ostravě a Třebíči a pro hospice Jordán a Strom života. Finanční podpora putuje i do stacionáře slezské diakonie v Českém Těšíně, která pro své klienty potřebuje pořídit kolejnicový zvedací systém; domov Přístav v Šumperku zase geriatrické křeslo.