MONETA v roce 2023 odvedla do státního rozpočtu daně v celkové výši 4,5 miliardy korun

Celkem 4,5 miliardy korun zaplatila Skupina MONETA v rámci daňových odvodů v roce 2023. Oproti předešlému roku 2022 se jedná o téměř 46procentní zvýšení, což odpovídá částce 1,4 miliardy korun. V porovnání s rokem 2021 se dokonce jedná o zvýšení daňových odvodů o více než 130 procent neboli 2,5 miliardy korun. MONETA se tak dlouhodobě řadí mezi největší plátce daní do státního rozpočtu.

Na loňském významném navýšení daňových odvodů měl vliv především meziroční 20procentní nárůst klientských vkladů spolu se 140procentním nárůstem úroků z klientských vkladů a také nárůst konsolidovaného zisku skupiny v letech 2022 a 2023 v porovnání s rokem 2021. „Moneta se dlouhodobě umisťuje mezi největší plátce daní v České republice, dostává všem svým povinnostem a její chování vůči tuzemské a evropské legislativě a regulatorice je za každých okolností zodpovědné. Kromě daňových povinností financujeme dalšími zhruba 90 miliardami Českou republiku prostřednictvím jí vydaných dluhopisů a jakoukoliv další povinnost v tomto kontextu chápeme jako součást naší společenské zodpovědnosti, které za všech okolností chceme dostát,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Z celkové částky 4,5 miliardy korun, zaplacené na daňových odvodech, činila samotná daň z příjmu právnických osob 1,4 miliardy korun, což představuje meziročně 115procentní nárůst. Na dani z příjmů fyzických osob a dalších souvisejících odvodech za své zaměstnance zaplatila banka dalších 1,1 miliardy korun. Z úroků placených za klientské vklady banka odvedla srážkovou daň ve výši téměř 1,5 miliardy Kč, což je o bezmála 1 miliardu korun více než v roce 2022. Na srážkové dani z vyplacených dividend pak banka odvedla dalších 0,3 miliardy korun. Na dani z přidané hodnoty pak MONETA zaplatila 0,2 miliardy korun.

Skupina MONETA

(částky v milionech Kč) 2023 2022 2021 Změna '23/'22 % Změna '23/'22 abs.
Daň z příjmů právnických osob 1 445 672 477 115 % 773
Daň z příjmů a odvody za zaměstnance 1 073 1 110 1 126 - 3 % -37
Srážková daň - ze zaplacených úroků a ostatních 1 452 473 57 207 % 979
Srážková daň - dividendy 316 580 0 -46 % -264
DPH 173 224 259 -23 % -51
Celkem 4 459 3 059 1 919 46 % 1 400

Poznámka: Částky představují skutečné odvody daní v jednotlivých letech. Případné daňové přeplatky či nedoplatky vzniklé při podání daňového přiznání jsou vykázány v roce, kdy došlo k jejich úhradě.