MONETA v loňském roce věnovala na dobročinné účely téměř 47 milionů korun

Během roku 2022 darovala Skupina MONETA na filantropické aktivity celkem 46,85 milionů korun. Největší část tvořily hmotné dary, které banka poskytla prostřednictvím projektu MON Help, více než 8 milionů pak MONETA darovala prostřednictvím své Nadace MONETA Clementia. Stejnou částku věnovala banka svým partnerům z řad charity a dalších 5,7 milionu bylo rozděleno neziskovým organizacím v rámci grantového programu.

Základním pilířem filantropických aktivit banky je projekt MON Help, který vznikl v roce 2022 a jeho smyslem je poskytovat hmotné dary v podobě nepotřebného, stále však ještě vysoce funkčního majetku banky sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, seniorům a samoživitelům. V průběhu loňského roku takto MONETA věnovala celkem 31 vozů, 147 kusů výpočetní techniky a přes 300 kusů nábytku v celkové hodnotě 17,6 milionu korun. Za tento projekt si také v prestižní oborové soutěži Banka roku odnesla vloni na podzim titul Zodpovědná banka roku 2022.

Přes osm milionů korun pak odpustila banka prostřednictvím své Nadace MONETA Clementia celkem 31 rodinám, které se ocitly v tragické životní situaci a nebyly již dále schopné dostát svým finančním závazkům vůči bance. S ohledem na události související s konfliktem na Ukrajině dále banka darovala na podporu Ukrajiny 1,1 milionu korun, které byly adresovány ukrajinskému velvyslanectví v Praze.

V rámci dvoukolového grantového programu banka rozdělila mezi 121 neziskových organizací celkem 5,7 milionu korun. Dalších více než 8 milionů pak věnovala svým dlouhodobým partnerům, ať již z prostředí podpory handicapovaných, podpory občanské společnosti nebo ochrany životního prostředí. Zde MONETA spolupracuje kupříkladu s organizací Cesta za snem či Post Bellum, zároveň podporuje projekt Paměť národa či Chytrá krajina od České zemědělské univerzity. „Dobročinné aktivity podporujeme také u svých zaměstnanců. Na jejich dobrovolnické dny jsme věnovali částku 300 tisíc korun, vlastní zaměstnanecké sbírky jsme následně zdvojnásobili. Celkem tak MONETA darovala z takzvaného sociálního a matchingového fondu dalších 400 tisíc korun,“ sdělila Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a ESG Skupiny MONETA.

Banka loni nově navázala partnerství s organizací Women for Women, která se do tuzemského povědomí zapsala především projektem Obědy pro děti. V rámci této spolupráce je MONETA partnerem nově vzniklého projektu Bydlení pro děti, který napomáhá matkám samoživitelkám platit vstupní kauce bydlení. MONETA je také již tři roky hlavním bankovním podporovatelem Nadace Rozvoje Občanské Společnosti (NROS), která v Česku provozuje největší charitativní sbírku – Sbírku pro Kuře.

Filantropii se banka věnuje dlouhodobě, jako závazek si vytyčila nejpozději do roku 2026 darovat na filantropické účely každý rok alespoň 1,5 % svého čistého ročního zisku, který v roce 2021 činil 4 miliardy korun. Obchodní výsledky za právě uplynulý rok 2022 banka zveřejní 3. února.