MONETA v loňském roce věnovala na dobročinné účely přes 32 milionů korun

Během roku 2023 darovala Skupina MONETA na filantropické aktivity 32,4 milionů korun. Největší část, 18,3 milionů, byla rozdělena prostřednictvím Nadace MONETA Clementia, dalších téměř 8 milionů banka věnovala svým partnerům z řad charity a neziskových organizací. Hmotné dary pak MONETA poskytla prostřednictvím projektu MON Help za 3,7 milionů korun.

Filantropii se banka věnuje dlouhodobě, jako závazek si vytyčila nejpozději do roku 2026 darovat na filantropické účely každý rok alespoň 1,5 % svého čistého ročního zisku. Obchodní výsledky za nedávno uplynulý rok 2023 banka zveřejní 2. února.

Celkem 34 rodinám, které se ocitly v tragické životní situaci a nebyly již dále schopné dostát svým finančním závazkům vůči bance, loni MONETA odpustila prostřednictvím své nadace Clementia více než 10,6 milionů korun. „Clementia pomáhá nezletilým dětem, na něž v rámci dědického řízení po zemřelých rodičích přechází závazky v podobě půjčky, hypotéky nebo komerčního úvěru. Pomoc dále nabízíme obětem trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou anebo lidem zasaženým živelní katastrofou či válkou,“ uvedla Stanislava Hejnová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia a ombudsmanka Skupiny MONETA.

Nadace také pomohla celkem 120 dětem z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin, kterým v rámci stipendijních programů a jednorázové pomoci věnovala více než 1,4 milionů korun.

Ve dvou kolech grantového programu MONETA rovněž rozdělila mezi 75 neziskových organizací celkem 7,3 milionu korun, z toho 6,2 milionu prostřednictvím Nadace MONETA Clementia, pod kterou na podzim loňského roku celý tento program převedla. Granty uděluje banka od roku 2016, za tu dobu věnovala potřebným celkem 26,9 milionů korun.

Dalším pilířem filantropických aktivit banky je projekt MON HELP, který vznikl v roce 2021 a poskytuje hmotné dary sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, seniorům či samoživitelům. Jeho prostřednictvím loni MONETA věnovala celkem 20 kusů výpočetní techniky a zhruba 64 kusů nábytku v celkové hodnotě 3,7 milionu korun.

Přes 7,9 milionů pak věnovala svým dlouhodobým partnerům, ať již z prostředí podpory handicapovaných, podpory občanské společnosti nebo ochrany životního prostředí. Finanční podpora tak putovala například organizaci Post Bellum a jejímu projektu Paměť národa, neziskové organizaci Women for Women, charitativní sbírce Kuře – Pomoc dětem, anebo projektu České zemědělské univerzity Chytrá krajina.

Dobročinné aktivity podporuje MONETA také u svých zaměstnanců, jimž zdvojnásobila veškeré, jimi uspořádané, sbírky. Celkem tak MONETA darovala ze svého sociálního a matchingového fondu dalších 1,2 milionu korun.

V roce 2023 MONETA stála u zrodu Nadační fondu Pride Business Forum, jehož misí je podpora férového přístupu k sexuálním menšinám.

Banka již druhým rokem pokračuje v partnerství s organizací Women for Women, která se do tuzemského povědomí zapsala především projektem Obědy pro děti. V rámci této spolupráce je MONETA partnerem projektu Bydlení pro děti, který napomáhá matkám samoživitelkám platit vstupní kauce bydlení.

MONETA je také již čtyři roky hlavním bankovním podporovatelem Nadace Rozvoje Občanské Společnosti (NROS), která v Česku provozuje největší charitativní sbírku – Sbírku pro Kuře.