MONETA Stavební Spořitelna prodala část úvěrů v selhání, zisk činí téměř 63 milionů

Přes jeden tisíc retailových úvěrů v pochybení, které nebyly spláceny více než šest let, prodala prostřednictvím elektronické aukce společnost MONETA Stavební Spořitelna. Úvěry v nominální hodnotě přibližně 320 milionů korun MONETA převzala letos v dubnu společně s akvizicí společností Wüstenrot.

MONETA tak díky tomuto prodeji získá téměř 63 milionů korun, které zahrne do svého zisku před zdaněním. Portfolio bylo složeno z přibližně 1 100 nezajištěných retailových úvěrů, které byly v selhání více než 6 let a před prodejem byly ze strany spořitelny průběžně vymáhány. „Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu překročila 58 %,“ potvrdil úspěšné zakončení vymáhacího procesu prodejem nesplácených úvěrů třetí straně místopředseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny Petr Toman.

Prodej proběhl prostřednictvím elektronické aukce, ve které bylo osloveno celkem 36 zájemců, portfolio nesplacených úvěrů nakonec přebírá evropská investiční skupina LAUB Capital. Prodejem nevýkonných úvěrových pohledávek plní MONETA jeden ze svých strategických cílů, které si v rámci integrace akvírovaných společností vytyčila.

Transakce bude vypořádána v průběhu září 2020.