MONETA spouští projekt MONstep: O KROK dál, do čtyř let chce zaměstnávat minimálně 3,5 % handicapovaných

Mít v celkovém počtu tří tisíc zaměstnanců alespoň 3,5procentní zastoupení handicapovaných lidí. To je cíl ambiciózního plánu nového projektu Skupiny MONETA s názvem MONstep: O KROK dál. Na začleňování handicapovaných do svých kmentových struktur bude banka v první fázi spolupracovat s neziskovými organizacemi Etincelle a Kolibřík CSR. První vybraní kandidáti posílí banku již v listopadu.

„Rádi bychom všem našim handicapovaným spoluobčanům ukázali, že jejich zdravotní omezení není pro práci v bance překážkou, že se jí nemusí bát. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci s dvěma renomovanými neziskovými organizacemi, kteří se věnují asistenci handicapovaných při jejich uplatňování na trhu práce. Doufáme, že tato naše snaha bude úspěšná,“ uvedla v této souvislosti ředitelka HR Skupiny MONETA Klára Escobar. Banka aktuálně zaměstnává 1 % handicapovaných lidí, do čtyř let chce tento počet minimálně ztrojnásobit. „Máme za to, že diverzita pracovních týmů s sebou přináší mnoho benefitů: přispívá k lepší spolupráci v týmech, umožňuje dívat se na věci z jiného úhlu a v konečném důsledku tak pomáhá rozvoji všech,“ míní Klára Escobar.

„Těší nás takový přístup. Naším úkolem bude vybrat vhodné zaměstnance s handicapem, zaškolit je a doprovázet. Chceme také pomoct s přípravou prostředí uvnitř firmy. Máme k tomu zpracované postupy a manuály,“ říká Kateřina Broža, ředitelka pro sociální oblast a rozvoj skupiny sociálních podniků Etincelle. Právě tato organizace ve spolupráci s dalšími sociálními podniky připravuje sociální franšízy pro využití v korporátní sféře. Jednou z nich je i sociální franšíza provozu back office a klientské podpory Kolibřík. Zdeněk Kosour, výkonný ředitel Kolibřík CSR, k tomu dodává. „Velmi rád jsem se zapojil do tohoto inspirativního projektu, kde formou konzultací bude Kolibřík pomáhat propojit potřeby korporátní společnosti s potenciálem OZP a OZZ zaměstnanců. Věřím, že společně můžeme vytvořit skvělý pracovní prostor pro handicapované, kteří opět prokáží, jak vysoký potenciál mohou pro velké společnosti z finančního sektoru znamenat.“

Díky know-how neziskových organizací začne náborový proces s prvními uchazeči o práci v bance v průběhu října, kdy absolvují pohovory přímo u svého budoucího zaměstnavatele. Úspěšní kandidáti by měli nastoupit již v průběhu listopadu do ostravského call centra banky, na pražskou centrálu a do pobočkové sítě ve Středočeském kraji.

Název projektu MONstep: O KROK dál vzešel z interní zaměstnanecké soutěže banky, o vítězném návrhu nakonec rozhodla porota, složená ze zástupců Monety a obou neziskových organizací. „Kromě prvních tří písmen názvu naší banky evokuje začátek názvu také francouzský význam přivlastňovacího zájmena Můj, slovo step je pak anglickým výrazem pro Krok, což zase evokuje vykročení Monety směrem k handicapovaným. Porota se také shodla na tom, že právě tento název nejlépe vystihuje Monetu bez bariér, a konečně nejlépe zapadne ke své starší sestře, kterou je komise pro diverzitu a inkluzi MON FAIR,“ uvedla ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

MONETA se v otázkách sociální zodpovědnosti angažuje dlouhodobě: již od roku 2015 funguje v rámci banky unikátní grantový program, kdy o finanční podporu z oblasti sociální péče o handicapované a sociálně slabé mohou žádat neziskové organizace pouze prostřednictvím některého ze zaměstnanců banky: z nich se tak stávají pomyslní ambasadoři dané organizace, jejich spolupráce se stává dlouhodobou a často prorůstá i do osobní roviny. Svým zaměstnancům také MONETA hradí dva pracovní dny v roce na jejich dobrovolnické aktivity, za což byla v roce 2017 oceněna titulem Top odpovědná firma. Od letošního května pak funguje nadace MONETA Clementia, která odpouští finanční závazky těm klientům banky, kteří se ne vlastní vinou ocitli v kritické životní situaci. Za čtyři měsíce své existence již nadace odpustila finanční závazky celkem 12 žadatelům včetně 6 rodin, postižených červnovým tornádem.