MONETA spouští nadaci Clementia. Odpustí finanční závazky klientů v krizových situacích

Nezletilé děti, na něž v rámci dědického řízení po zemřelých rodičích přechází závazky v podobě půjčky, hypotéky nebo komerčního úvěru; oběti trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou, v jejímž důsledku přišly o zaměstnání a nejsou schopny dostát svým finančním závazkům; lidé s prokazatelně omezenou schopností dohlédnout způsoby právního jednání; opatrovníci nebo zmocněnci klienta, jehož zdravotní stav není způsobilý k jakékoliv formě samostatného života. To jsou typické příklady klientů v závažné životní situaci, pro které vzniká Nadace MONETA Clementia. Ta je od 10. května připravena pomoci s oddlužením.

„Současnost nás nutí stále více přemýšlet o podpoře klientů, kteří se ne zcela vlastním přičiněním dostali do svízelné situace. Jako banka vůči nim pociťujeme velkou odpovědnost a chceme jim při řešení obtíží být ještě blíže. Nadace Clementia je toho logickým vyústěním. I když poslední dobou můžeme sledovat některé pozitivní kroky na úrovni legislativy v systémově dlouhodobě neřešené problematice exekucí nebo dětských dluhů, chceme našim klientům v konkrétních krizových případech nabídnout vlastní řešení a nenechat je na holičkách,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci ke spuštění Nadace předseda představenstva MONETA Money Bank a současně předseda dozorčí rady Nadace MONETA Clementia Tomáš Spurný.

Oprávněnost žádostí bude posuzovat nezávislá správní rada, složená ze zástupců odborné veřejnosti mimo banku: usedne v ní například vedoucí partnerka mezinárodní konzultační společnosti Ernst & Young pro Českou republiku Magdalena Souček, poslanec a předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher nebo auditorka a členka Rady České televize Zuzana Prokopcová. Předsedkyní správní rady se stala ombudsmanka Skupiny MONETA Stanislava Hejnová.

„Jsem nesmírně rád, že se mohu účastnit tohoto v Česku unikátního bankovního projektu. Před tím v rámci provozování serveru bankovnipoplatky.com jsem se soustředil na šíření finanční gramotnosti. V současnosti v rámci Poslanecké sněmovny se dlouhodobě zasazuji o lepší legislativní řešení v oblasti dluhů, exekucí a insolvencí, a proto velmi vítám, že MONETA hodlá klientům, kteří se ocitli v kritické životní situaci, pomáhat z vlastní iniciativy a já tomu mohu být nápomocen. Je to pro mě až nečekaně milé a zároveň velmi užitečné,“ uvedl v této souvislosti předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele PSP PČR Patrik Nacher, jenž je místopředsedou správní rady Nadace MONETA Clementia.

Klienti, kteří se dostali do krizové životní situace a nejsou schopni uhradit své dluhy vůči bance, mohou o pomoc požádat prostřednictvím online formuláře na stránkách Nadace MONETA Clementia. „Klientům dáme do jednoho dne od obdržení žádosti vědět, zda je tato formálně v pořádku, či potřebuje doplnění. Správní rada následně rozhodne, zda žádosti o oddlužení vyhoví. Pokud ano, připraví nadace potřebné kroky k oddlužení, klient pak na konci celého procesu obdrží certifikát o oddlužení,“ popisuje proces fungování nadace Stanislava Hejnová.

Název nadace, nesoucí jméno starořímské bohyně milosrdenství, vzešel z interní zaměstnanecké soutěže, ve které padlo 186 návrhů. Příjem žádostí se spouští 10. května.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY NADACE A JEJICH ČLENOVÉ:

DOZORČÍ RADA NADACE MONETA CLEMENTIA

TOMÁŠ SPURNÝ

 • Předseda dozorčí rady nadace
 • Předseda představenstva MONETA Money Bank, Chief Executive Officer

CARL NORMAN VÖKT

 • Místopředseda dozorčí rady nadace
 • Místopředseda představenstva MONETA Money Bank, Chief Risk Officer

JAN FRIČEK

 • Člen dozorčí rady nadace
 • Člen představenstva MONETA Money Bank, Chief Finance Officer

SPRÁVNÍ RADA NADACE MONETA CLEMENTIA

STANISLAVA HEJNOVÁ

 • Předsedkyně správní rady nadace
 • Právnička, ředitelka divize Compliance, ombudsmanka Skupiny MONETA

PATRIK NACHER

 • Místopředseda správní rady nadace
 • Ekonom a politik, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele PSP PČR

ZUZANA PROKOPCOVÁ

 • Členka správní rady nadace
 • Ekonomka a auditorka, členka auditního výboru MONETA, členka ACCA

MAGDALENA SOUČEK

 • Členka správní rady nadace
 • Vedoucí partnerka EY pro ČR, členka AICPA a Komory auditorů ČR

TAJEMNÍK NADACE MONETA CLEMENTIA

KRISTÝNA KROFTOVÁ