MONETA spouští Milostivé léto II, klientům v prodlení o více než 90 dní a v exekucích odpustí sankční poplatky

Na prahu letních měsíců dnes spouští MONETA další šanci pro své klienty, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní. Lidé v exekuci mají ode dneška tříměsíční lhůtu na doplacení dlužné jistiny, banka jim oplátkou odpustí veškeré sankční poplatky a úroky. Takzvané Milostivé léto II se bude nad rámec toho týkat i těch klientů MONETY, kteří byli k 31. květnu letošního roku v prodlení o více než 90 dní se splácením svých finančních závazků vůči bance. Na rozdíl od klientů v exekuci ale mají na splacení dlužné jistiny až sedm let.

„Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc těm našim klientům, kteří se možná i v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi, ale mají zájem svým finančním závazkům v budoucnu dostát,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný. Nabídka banky se ke konci května týkala téměř 5 tisíc smluv. „Znamená to, že MONETA je v tuto chvíli připravena odpustit téměř 115 milionů korun,“ upřesnil Tomáš Spurný.

Samotný generální pardon na výše uvedené sankční poplatky a úroky udělí MONETA v okamžiku doplacení jistiny a obchodního úroku. Na to budou mít klienti v exekucích 3 měsíce, lidé v prodlení se splácením svých závazků pak až sedm let, během nichž jim banka nastaví nové parametry splátkového kalendáře. V případě, že budou tuto novou splátkovou dohodu řádně plnit, nebude jim banka během této doby účtovat žádný další úrok ani sankční poplatky.„Při splnění základních podmínek mohou zájemci již od dnešního dne o tuto možnost zažádat online prostřednictvím našeho webu. I v případě Monety je nicméně tato nabídka omezená a stejně, jako vládní Milostivé léto, platí tři měsíce, v našem případě tedy do konce srpna tohoto roku,“ dodala mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že interaktivní možnost online žádostí byla na webových stránkách banky spuštěna dnes.

Nabídka „MONETA Milostivého léta“ se vztahuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby a také na nezajištěné půjčky živnostníkům neboli OSVČ. Možnost sjednání splátkové dohody na dobu sedmi let a následné odpuštění sankčních poplatků se naopak nevztahuje na klienty v insolvenci.

Sedmička má ve lhůtě Monety jasnou symboliku. Odkazuje na Bibli, podle které přikázal Hospodin svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými. Po sedmi takovýchto sedmiletých obdobích – tedy každý padesátý rok – mělo být vyhlášeno „milostivé léto“, kdy měli být na svobodu propuštěni otroci izraelského původu a měl jim být navrácen majetek, o který přišli.