MONETA spouští letošní Grantový program, o podporu mohou žádat neziskovky se zaměřením na znevýhodněné i klima

Až 5 milionů korun má v plánu v letošním roce MONETA darovat na potřeby znevýhodněných dětí, dospělých a seniorů v rámci svého grantového programu. Zelenou i letos banka dává projektům na podporu ochrany životního prostředí. Chce tím pozitivně působit na zvýšení povědomí o naléhavosti klimatických změn i na důraz v oblasti snižování uhlíkové stopy.

MONETA každý rok vyhlašuje granty tradičně ve dvou kolech, to první startuje již 1. března. Podmínkou každé podané žádosti je, aby si ji takzvaně „osvojil“ některý ze zaměstnanců banky. „Je to tradice i univerzálnost našeho grantového programu. Zaměstnanci si sami vybírají neziskovky, jejichž ambasadory se následně stávají a získávají pro ně u grantové komise finance na projekty či provoz. Tím vytvářejí synergii mezi svými osobními hodnotami a společenskou odpovědností banky,“ popisuje princip fungování grantového programu ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že k vzájemnému propojování zaměstnanců a neziskových organizací dochází samovolně: „Většinou je to ještě před samotným podáním žádosti: buď osloví daná organizace bankéře například na nejbližší pobočce s tím, že mu projekt představí a nadchne ho pro věc. Velmi často se také stává, že bankéř si svou neziskovku vybere sám, protože už s ní má nějakou zkušenost nebo jsou mu zkrátka jen její aktivity blízké a dávají mu smysl.“

V letošním roce se MONETA již v začátku roku rozhodla výrazně navýšit částku, kterou rozdělí mezi projekty neziskových organizací v grantovém programu. „Rozhodli jsme se pro větší podporu neziskového sektoru na základě silné zpětné vazby v loňském roce, kdy jsme projednávali rekordní množství žádostí o podporu. Ty byly zejména z oblasti terénních sociálních a zdravotních služeb, kdy enormně narostl zájem o jejich poskytování z důvodů situace kolem pandemie. Tyto služby jsou často velmi podfinancované z veřejných zdrojů, a proto musí zástupci hospiců shánět podporu od soukromých dárců v podobných výzvách“ vysvětluje Stanislava Hejnová, místopředsedkyně Grantové komise a ředitelka Compliance ve Skupině MONETA.

Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996 a tradičně v něm podporuje neziskové organizace, zaměřující se na pomoc potřebným – znevýhodněným dětem, dospělým, a seniorům. Díky grantové podpoře mohlo být v minulém roce realizováno celkem 85 projektů. Mezi nimi byla výstavba tůní na Broumovsku pro lepší zadržování vody v krajině, vybavení sociálních bytů na Voticku, pořízení hyperbarické komory pro děti s cystickou fibrózou, ale i trénink pro lidi s trestní minulostí pro začlenění zpět do běžné společnosti. V neposlední řadě MONETA v souvislosti s přetrvávající pandemií COVID-19 podpořila přes 50 žádostí o podporu zdravotní, sociální či paliativní péče včetně pořízení vybavení jako jsou zvedáky, polohovací postele a oxygenerátory.

Žádosti do prvního kola grantového programu bude možné podávat od 1. března do 31. března na e–mail GRANT.CZ@moneta.cz. Podrobný návod, jak o grant žádat, naleznou zájemci na webových stránkách banky investors.moneta.cz/spolecenska-odpovednost v sekci Filantropie.