MONETA spouští druhé kolo grantů, hlásit o podporu se mohou neziskovky zaměřující se na znevýhodněné a udržitelnost

Podzimní kolo letošního grantového programu Skupiny MONETA startuje již 3. října, o finanční podporu mohou i tentokrát žádat organizace, jejichž primárním zaměřením je pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem i dospělým, péče o seniory a také ochrana životního prostředí. Na letošní grantový program banka vyčlenila 5 milionů korun, žádosti mohou jednotlivé organizace zasílat do 31. října.

MONETA granty již tradičně vyhlašuje ve dvou kolech, podmínkou každé podané žádosti je, aby si ji takzvaně „osvojil“ některý ze zaměstnanců banky. „Je to univerzálnost našeho grantového programu. Zaměstnanci si sami vybírají neziskovky, jejichž ambasadory se následně stávají a získávají pro ně u grantové komise finance na projekty či provoz. Tím vytvářejí synergii mezi svými osobními hodnotami a společenskou odpovědností banky,“ popisuje princip fungování grantového programu ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že přestože se neustále zvětšuje počet neziskových organizací, které si během uplynulých let již dokázaly najít „svého“ dlouhodobého ambasadora, každým rokem se ozývají noví žadatelé, kteří jej teprve hledají: „Neziskovým organizacím, které s naším grantovým programem ještě nemají žádnou zkušenost, doporučujeme dojít na nejbližší pobočku Monety a oslovit naše bankéřky a bankéře napřímo. Velmi často se totiž stává, že oslovený bankéř si takovou neziskovku vybere sám, protože mu její aktivity dávají smysl.“

Grantový program vypisuje MONETA každoročně od roku 1996. V letošním roce již mezi 43 prvních úspěšných žadatelů z jarního kola rozdělila celkem 3 340 000 korun. Mezi jinými mezi ně patřily projekty ze sociální sféry, například Klub nemocných cystickou fibrózou, organizace DEBRA ČR z.ú., která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel, nebo organizace ALSA, z.s., která pomáhá lidem s amyotrofickou laterální sklerózou. Mezi podpořené patří i organizace poskytující hospicovou péči, kterým banka pomohla i nákupem vybavení a pomůcek pro realizaci péče.

Žádosti do druhého kola grantového programu bude možné podávat od 3. října do 31. října na e-mail GRANT.CZ@moneta.cz. Podrobný návod, jak podat grantovou žádost, naleznou zájemci na webových stránkách banky https://esg.moneta.cz/web/moneta-esg/spolecenska-odpovednost v sekci Naše filantropické aktivity/Grantový program. Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996 a tradičně v něm podporuje neziskové organizace, zaměřující se na pomoc potřebným – znevýhodněným dětem, dospělým, seniorům a ochranu životního prostředí.