MONETA spouští COVID III, do programu se mohou zapojit i „neklienti“ banky

MONETA Money Bank se zapojila do záručního programu COVID III, v jehož rámci mohou živnostníci a firmy požádat o úvěr na provozní potřeby až do výše 50 milionů korun. Vládní záruky jsou poskytovány pro firmy do 500 zaměstnanců po dobu tří let.

K vládnímu programu na pomoc živnostníkům a malým a středním podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové pandemie a souvisejících preventivních opatření, se MONETA připojila mezi prvními. Podnikatelům nabízí financování jejich provozních výdajů se státní zárukou ve výši 80 %, respektive 90 % v závislosti na velikosti firmy dané počtem zaměstnanců. „Již nyní vnímáme výraznou poptávku ze všech segmentů trhu, například v segmentu živnostníků a nejmenších firem jsme v tuto chvíli v aktivním jednání s 1 800 zájemci, přičemž výše jednoho úvěru se pohybuje průměrně kolem půl milionu korun,“ informoval člen představenstva MONETA Money Banky a šéf divize komerčního bankovnictví Jan Novotný.

Celkově je v programu COVID III vládou vyčleněno na záruky 150 miliard korun, díky čemuž mohou být poskytnuty úvěry v celkové výši až 500 miliard korun. „Od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) budeme mít do konce tohoto roku k dispozici jasně stanovený objem finanční garance, který bude určen pouze pro námi financované subjekty. Klienti tedy budou mít oproti předchozím programům COVID dostatek času pro podání svých žádostí. My jako banka jsme připraveni v této nelehké době vyjít vstříc s financováním nejenom našim stávajícím, ale i novým klientům,“ uvedl Novotný.

V programu COVID III nebudou muset klienti, na rozdíl od předcházejících programů COVID, speciálně podávat žádost o záruku na ČMZRB. Úvěr se zárukou bude vyřízen standardní formou přímo v MONETA Money Bank. „Zájem o program evidujeme napříč všemi odvětvími, v 60 procentech se jedná o živnostníky a malé firmy. Těmto klientům je MONETA připravena schválit žádost o financování do druhého dne od dodání podkladů, peníze pak žadatelé obdrží na svůj běžný účet. Čerpáme v tomto ohledu z našich zkušeností, které jsme nabyli v rámci online administrace odkladů splátek, kde se nám náš důraz na digitalizaci bohatě vyplatil. Žádosti o odklady jsme schopni vyřídit do druhého dne a stejný princip nyní uplatníme i v administraci COVID III,“ doplnil Jan Novotný.

K překlenutí aktuální nepříznivé situace nabízí Skupina MONETA svým klientům kromě programu COVID III navíc financování k okamžitému využití v podobě předschválených úvěrových rámců. Pro české domácnosti je připraveno zhruba 315 tisíc předschválených úvěrových rámců v objemu 79 miliard korun. Dalších 23 tisíc úvěrových rámců v objemu 5 miliard je v tuto chvíli předschváleno pro klienty banky z řad OSVČ. O všechny tyto předschválené úvěry mohou klienti žádat digitálně, tedy buď prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace Smart Banka.