MONETA snížila produkci emisí CO2 o více než polovinu. Od roku 2016 její uhlíková stopa klesla o 58,3 %

Skupina MONETA již čtvrtý rok měří svou uhlíkovou stopu a nadále se ji daří každým rokem výrazně snižovat. Dobrovolný závazek snížit emise CO2 o 35 % do roku 2020 MONETA překonala již v průběhu roku 2018. Díky dalším opatřením a změnám se dle posledních měření podařilo uhlíkovou stopu snížit o 58,3 % ve srovnání s rokem 2016.

MONETA úspěšně spojuje svou strategii inovativní banky pro české domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy s úsilím o udržitelný rozvoj, které přináší konkrétní výsledky. „Od roku 2016 jsme díky našim opatřením ušetřili více než 7 385 tun CO2 a oproti předchozímu měření z roku 2018 snížili své emise CO2 o dalších téměř 15 procentních bodů. Pokud bychom se podívali na ekvivalent tun CO2, které jsme přírodě ušetřili, stejnou hmotnost má 19 pendolin,“ přibližuje Zuzana Filipová, která má ve Skupině MONETA na starost CSR aktivity.

Za dalším poklesem emisí CO2 stojí přechod na výhradně zelenou elektřinu ve všech pobočkách banky stejně jako již dříve v obou centrálách v Praze a Ostravě a zvyšující se podíl elektromobilů ve flotile služebních vozů. MONETA se již v roce 2017 rozhodla jako první firma v České republice přejít kompletně na elektromobily a postupně tak nahrazuje svou flotilu vozidel s dieselovými pohony elektromobily. V současné době jich má i se dvěma plug-in hybridy již celkem 70.

MONETA také nedávno uzavřela memorandum o spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK), které funguje pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). MONETA tak podporuje projekt chytré krajiny v blízkosti Lán, jehož cílem je vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+.

Měření uhlíkové stopy Skupiny MONETA probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG (Green House Gas), který používají státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol a zavázaly se tak snižovat emise skleníkových plynů.