MONETA snížila od roku 2016 své přímé emise CO2 o více než 70 %

MONETA pokračuje v úspěšném snižování vlastních produkovaných emisí CO2. Ke konci loňského roku toto snížení činilo již 70,1 %, a to včetně započítání „nové“ uhlíkové stopy vloni akvírovaných společností Wüstenrot. Výpočet byl navíc letos vůbec poprvé úspěšně verifikován nezávislým auditorem podle mezinárodní normy ISO.

Vedle přímých emisí se Monetě daří výrazně snižovat i emise, na jejichž vznik nemá žádný přímý vliv. Celková uhlíková stopa banky se během uplynulých čtyř let snížila o více než 42 %. Kompletní výpočet uhlíkové stopy Skupiny MONETA za rok 2020 byl navíc vůbec poprvé úspěšně certifikován nezávislou třetí stranou podle mezinárodní normy ISO 14064-1:2018.

„Naším cílem je být ke konci roku 2025 uhlíkově neutrální v přímých emisích, a tento velmi ambiciózní plán se nám zatím daří úspěšně plnit. Přírodě jsme tak od roku 2016 díky našim opatřením ušetřili více než 9 564 tun uhlíku. Oproti předchozím letům jsme nově začali sledovat i kompletní uhlíkovou stopu včetně nepřímých emisí, to znamená uhlíkovou stopu našich zaměstnanců, dodavatelů nebo klientů. Zjistili jsme, že pokles celkových emisí činil meziročně více než 29 %, a to včetně uhlíkové stopy společností, které jsme vloni akvírovali. Pokud bychom se podívali na ekvivalent tun CO2, které jsme přírodě ušetřili, stejnou hmotnost má 1 594 slonů afrických, což není úplně málo,“ uvedla v této souvislosti Zuzana Filipová, ředitelka ESG & Komunikace ve skupině MONETA.

Za poklesem emisí CO2 stojí přechod na výhradně zelenou elektřinu ve všech pobočkách banky. To se od nového roku podařilo i u nově akvírovaných poboček, stejně jako již dříve v obou centrálách v Praze a Ostravě. Za úspěchem stojí také zvyšující se podíl elektromobilů ve flotile služebních vozů. MONETA se již v roce 2017 rozhodla jako první firma v České republice přejít kompletně na elektromobily a postupně tak nahrazuje ve svém fleetu vozidel ty s dieselovými pohony elektromobily. Do roku 2026 by tak 80 % automobilů ve flotile skupiny budou tvořit elektromobily a od roku 2030 by měla být celá flotila pouze elektrická. V současné době již každé čtvrté auto poháněno právě obnovitelnou energií.

MONETA také podporuje projekty neziskových organizací zaměřené na ochranu životního prostředí prostřednictvím grantového programu. V tomto roce se rozhodla na tyto projekty rozdělit 25 % částky. Doposud podpořila například projekt vybudování tůní na Broumovsku nebo realizaci zahrad pro mezigenerační setkávání s edukativními prvky. V loňském roce uzavřela memorandum o spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK), které funguje pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). V rámci této spolupráce banka podporuje projekt Chytrá Krajina 2030+, který je realizován v blízkosti Lán s cílem vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+. V letošním roce se MONETA také připojila k UN Global Compact a tím deklarovala souhlas s jejich principy týkající se oblasti udržitelnosti.

Měření uhlíkové stopy Skupiny MONETA probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG (Green House Gas), který používají státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol a zavázaly se tak snižovat emise skleníkových plynů. Poslední výpočet uhlíkové stopy skupiny MONETA byl verifikován třetí nezávislou stranou dle mezinárodně uznávané normy ISO 14064-1:2018. Certifikace dokládá, že data pro výpočet uhlíkové stopy jsou relevantní, transparentní a správná.