MONETA se zapojí do vládního programu COVID II

MONETA Money Bank nabídne svým komerčním klientům financování provozních výdajů s 80% zárukou od státu. Dohodla se na tom s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, se kterou v nejbližších dnech podepíše smlouvu o poskytování záruk v rámci speciálního programu COVID II. MONETA se tak připojuje k vládnímu programu na pomoc živnostníkům a malým a středním podnikům, jehož spuštění je plánováno na 2. dubna.

„S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úspěšně spolupracujeme více než 10 let, v rámci rozvojových programů Expanze a Záruka jsme již profinancovali přes 800 projektů za 3,1 miliardy korun. Pomoc našim firemním klientům tedy v tomto smyslu chápeme jako zcela namístě, neboť díky ní budou moci živnostníci a firmy lépe překlenout toto těžké období a také si udržet své zaměstnance,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný.

Záruka bude sloužit výhradně na provozní výdaje žadatelů, výše zaručovaných úvěrů bude limitována 15 miliony korun. Délka záruky pak bude tříletá a po tuto dobu budou mít klienti nárok na příspěvek na úhradu úroků ve výši až 1 mil. Kč, který jim bude zpětně vyplácet ČMZRB. Úvěr by tak primárně měl sloužit na úhradu mzdových nákladů, nájmu, energií a dalších provozních nákladů. „I díky naší dlouhodobé spolupráci s ČMZRB jsme schopni našim klientům nabídnout služby našich specializovaných bankéřů pro živnostníky a firemní klientelu, kteří mají s procesováním rozvojových programů rozsáhlé zkušenosti. Ti budou všem žadatelům k dispozici a s vyřízením žádosti jim pomohou,“ dodala mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

S žádostí o zvýhodněný úvěr v programu COVID II se mohou klienti obracet na svého bankéře nebo mohou kontaktovat specializované call centrum pro komerční klientelu na telefonním čísle 224 444 555.