MONETA se připojila k memorandu České bankovní asociace pro udržitelné financování

Odpovědnost k životnímu prostředí a člověku, jenž je jeho součástí, je pro banku stejně důležitá jako odpovědnost vůči investorům a klientům. To je základní myšlenka Memoranda pro udržitelné finance, ke kterému se dnes společně s dalšími bankami připojila Skupina MONETA.

„Z pozice banky, která dlouhodobě usiluje o zlepšení životního prostředí, jsme možnost být signatáři tohoto memoranda přivítali. Čelíme bezprecedentní klimatické krizi, a proto jsme připraveni v co největší možné míře plnit aktuální závazky EU v oblasti životního prostředí. Udržitelnost financí se stává každodenní součástí našeho byznysu, kdy se zodpovídáme nejenom klientům a veřejnosti, ale také našim investorům, pro něž je uplatňování těchto zásad stále důležitější. Dlouhodobě klademe na naši zelenou politiku velký důraz a naši partneři to oceňují,“ uvedl v této souvislosti Jan Novotný, člen představenstva Skupiny MONETA, zodpovědný za komerční bankovnictví, který Memorandum za banku podepsal.

Memorandum České bankovní asociace navazuje na principy odpovědného bankovnictví, které stanovila Organizace Spojených Národů v roce 2018 (UNEP FI). Mezi jeho hlavní zásady patří uplatňování principů udržitelnosti nejen při vlastní obchodní činnosti bank, ale také ve vztahu s klienty, dodavateli, akcionáři a dalšími partnery. Přistoupením k Memorandu se jeho signatáři zavázali harmonizovat své aktivity s cíli, které definují příslušné globální dohody OSN. Memorandum předpokládá mimo jiné i pravidelnou revizi dopadů podnikání bank v oblasti ESG nebo nabízení bankovních produktů z oblasti „zelených financí“, jakými jsou například „zelené“ dluhopisy, hypotéky nebo půjčky, které k dosažení tzv. udržitelnosti přispívají.

„Jsme bankou, která se z vlastní vůle zavázala být v oblasti přímých emisí do konce roku 2025 uhlíkově neutrální. Dlouhodobě se zasazujeme o snižování uhlíkové stopy, jsme špičkou v oblasti firemní elektromobility, umožňujeme zelené investice, podporujeme projekt Chytrá Krajina2030+, jenž má za cíl vytvořit krajinu adaptovanou na klimatickou změnu. Oblast udržitelných financí hodláme neustále rozvíjet, a i z toho důvodu jsme připraveni poskytnout v rámci Memoranda a prosazování jeho zásad veškeré naše know-how,“ doplnila ředitelka CSR Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Skupina MONETA patří dlouhodobě mezi tuzemské banky, které politiku tzv. Enviromental Social Governance (ESG) podporuje. Od roku 2016 si nechává měřit vlastní uhlíkovou stopu, kterou se jí za poslední uplynulé čtyři roky podařilo snížit o 58,3 %. Vlastní jednu z vůbec největších elektrifikovaných firemních flotil, její pražská centrála sídlí v chytré budově, všechny její pobočky jsou zásobovány tzv. zelenou elektřinou, kterou MONETA nakupuje na burze. V letošním roce hodlá v rámci svého tradičního grantového programu alokovat celkem 25 % z celkové částky na projekty, zaměřené na ochranu přírody a inovativní přístupy v této oblasti. Spolupracuje také s Českou zemědělskou univerzitou a jejím Centrem pro vodu, půdu a krajinu na projektu Chytrá krajina 2030+.