MONETA rozdělila prostřednictvím Nadace MONETA Clementia 6,2 milionů korun neziskovým organizacím

12. 1. 2024
MONETA Money Bank

Ve druhém kole grantového programu na podporu sociálně slabých, dětí, seniorů a ochrany životního prostředí rozdělila MONETA prostřednictvím Nadace MONETA Clementia 6,2 milionů korun. Celkem bylo v roce 2023 v rámci obou grantových kol rozděleno 7,3 milionu korun mezi 75 neziskových organizací.

Ve druhém kole grantového programu rozdělila MONETA prostřednictvím Nadace MONETA Clementia mezi 58 neziskových organizací více než 6,2 milionu korun. Podpořila tak například spolek Alsa sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyolaterální sklerózu, pacientskou organizaci Achilleus na nákup speciálních zdravotnických pomůcek a webinářů pro rodiče dětí s tzv.golfovou nohou, nebo otevření nového centra pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem.

Unikátní podmínkou pro přijetí grantové žádosti je převzetí záštity některým ze zaměstnanců MONETA Money Bank. „Zaměstnanci si sami vybírají organizaci, za kterou projekt do grantového programu přihlásí. Tím vzniká propojení mezi osobními hodnotami a posláním Nadace MONETA Clementia,“ popisuje fungování programu Zuzana Filipová, členka správní rady Nadace MONETA Clementia a ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA. O finanční podporu si během října zažádalo celkem 116 organizací se 118 projekty. O žádostech hlasovaly členky Správní rady Nadace MONETA Clementia.

Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996. Od podzimu 2023 je financován Nadací MONETA Clementia, která původně vznikla na pomoc klientům, kteří se dostali do těžké životní situace a nejsou schopni dostát svým závazkům vzniklým vůči společnostem Skupiny MONETA. V loňském roce svou působnost rozšířila i na oblast finanční podpory pro děti z dětských domovů, neziskové organizace a zaměstnance banky, které se ocitnou v tíživé životní situaci.

Přehled všech podpořených organizací:

Zábavná věda z. s., ALSA, z.s., Kostka Krásná Lípa, p.o., Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s, Centrum sociální pomoci Vodňany, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Pestrá, o.p.s., Ryzáček z.s., ALKA, o.p.s., Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s., Achilleus z.s., Tosara, z.s., PIAFA Vyškov, z.ú., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s., Sto skupin, z.s., Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Domácí hospic Jordán, o.p.s., Medica Třinec, z.ú., Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú., Vzdělávací centrum TEREZA, z.ú, Klubíčko Beroun, z.ú., Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, EDA cz, z.ú., Charita Nový Hrozenkov, CENTRUM HÁJEK z.ú., Pacientská organizace Veronica, z.ú., Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s., Centrum Seňorina z.s.,Slezská diakonie – pobočka Brno, Nadační fond VRBA, Oblastní charita Kutná hora, Středisko Na Sioně, Liga otevřených mužů, z.s., proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., EDUCANTE z.s., Sdílení o.p.s., Charita Jeseník, Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., ADRA, o. p. s., Společnost pro ranou péči/Brno, Diecézní charita Brno/Oblastní Charita Břeclav, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Pferda z.ú., Spolu spojit síly z.s. (Stella odlehčovací služba ), Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s., ENDO Talks CZ, z.s., THEIA – krizové centrum o. p. s., Nadační fond Loďka, Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Centrum LOCIKA, z.ú., Cesta domů, z.ú., „AVALONE”, Kreativní dílna a školka, Sdružení TULIPAN, z.s., Nadační fond SPOLU NA DRAKA, Oblastní charita Chrudim

Zuzana Filipová
ředitelka komunikace a ESG

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5