MONETA prodala část úvěrů v selhání, zisk činí 57 milionů

Přes pět tisíc úvěrů v pochybení, které nebyly spláceny více než 2 roky, prodala MONETA začátkem června prostřednictvím elektronické aukce. Nominální hodnota těchto úvěrů činila 531 milionů korun.

MONETA tak díky tomuto prodeji získá 57 milionů korun, které zahrne do svého zisku před zdaněním. Portfolio bylo složeno z 5 250 nezajištěných retailových úvěrů, které byly v selhání více než 2 roky a před prodejem byly ze strany banky průběžně vymáhány. „Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu překročila v prvním červnovém prodeji 44 % a ve druhém dosáhla 52 %,“ potvrdil úspěšné zakončení vymáhacího procesu prodejem nesplácených úvěrů třetí straně předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Prodej proběhl prostřednictvím dvou elektronických aukcí, ve kterých bylo osloveno celkem 53 zájemců. V první aukci bylo prodáno portfolio v objemu 340 milionů korun, výnos banky z tohoto prodeje činil 32 milionů. Druhá aukce nabídla nesplácené úvěry v objemu 191 milionů korun, prodejem MONETA získala 25 milionů korun. Portfolio nesplacených úvěrů nakonec přebírají Intrum Czech, s.r.o., člen skupiny Intrum, a Bohemia Faktoring, a.s. Prodejem nevýkonných úvěrových pohledávek plní MONETA jeden ze svých strategických cílů.

Transakce budou vypořádány v průběhu června 2021.

Celkem od začátku roku MONETA realizovala prodeje portfolií úvěrových pohledávek v selhání v nominální hodnotě 1 167 milionů Kč a vytvořila zisk před zdaněním ve výši 104 milionů Kč.