MONETA prodala část úvěrů v selhání, zisk činí 35 milionů korun

Přes dva tisíce devět set úvěrů v pochybení prodala MONETA v říjnu prostřednictvím elektronické aukce. Nominální hodnota těchto úvěrů činila 297 milionů korun.

MONETA tak díky tomuto prodeji získá 35 milionů korun, které zahrne do svého zisku před zdaněním. Portfolio bylo složeno z 2 950 nezajištěných úvěrů, které byly v insolvenčním řízení. „Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu byla 44 %. Pokračujeme tím v plnění strategických cílů a ve snaze celkově zvýšit kvalitu našeho úvěrového portfolia,“ potvrdil úspěšné zakončení vymáhacího procesu prodejem nesplácených úvěrů třetí straně předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Prodej proběhl prostřednictvím elektronické aukce, které se účastnilo celkem 47 zájemců. Portfolio nesplacených úvěrů přebírá společnost Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o., člen skupiny Kruk S.A.

Od začátku letošního roku již MONETA realizovala prodeje portfolií úvěrových pohledávek v selhání v nominální hodnotě 1 623 milionů korun a vytvořila tím zisk před zdaněním ve výši 188 milionů korun.