MONETA prodala část úvěrů v selhání, zisk činí 20 milionů korun

Přes dvanáct set úvěrů v pochybení prodala MONETA v září prostřednictvím elektronické aukce. Nominální hodnota těchto úvěrů činila 110 milionů korun.

MONETA tak díky tomuto prodeji získá 20 milionů korun, které zahrne do svého zisku před zdaněním. Portfolio bylo složeno z 1 233 nezajištěných retailových úvěrů, které byly v selhání již delší dobu a před jejich prodejem byly ze strany banky průběžně vymáhány. „Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu byla 68 %. Pokračujeme tím v plnění strategických cílů a ve snaze celkově zvýšit kvalitu našeho úvěrového portfolia,“ potvrdil úspěšné zakončení vymáhacího procesu prodejem nesplácených úvěrů třetí straně předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Prodej proběhl prostřednictvím elektronické aukce, které se účastnilo celkem 48 zájemců.

Od začátku letošního roku již MONETA realizovala prodeje portfolií úvěrových pohledávek v selhání v nominální hodnotě 1 293 milionů korun a vytvořila tím zisk před zdaněním ve výši 136 milionů korun.