MONETA přijala 2 miliardy Kč podřízených vkladů, naplnila tím potřebu kapitálu do druhé poloviny roku 2024

Podřízený vklad začala MONETA Money Bank nabízet svým klientům 1. června letošního roku, díky obrovskému zájmu získala už během prvních tří týdnů 2 miliardy korun. Banka tím pokryje dodatečnou potřebu kapitálu a způsobilých závazků (MREL) do druhé poloviny roku 2024 a může tak i nadále pokračovat ve své dividendové politice.

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky stanovuje bankám Česká národní banka na základě evropské směrnice, zavedené v reakci na finanční krizi z roku 2008. Po dvouletém přechodném období vstupuje tento regulatorní požadavek v platnost 1. ledna 2024. Vedení banky již dříve avizovalo svůj záměr pokrýt tento požadavek především nabídkou podřízeného vkladu.

„Během prvních tří týdnů, kdy jsme začali podřízený vklad nabízet, nám prostřednictvím tohoto produktu klienti svěřili již 2 miliardy korun. Je to pro nás důkaz toho, že jsme nabídli atraktivní produkt, ale také jasný signál, že klienti vnímají Monetu jako velmi silnou a zdravou banku. Zároveň bych rád vyzdvihl i skvělou práci našich investičních specialistů a bankéřů, kterým se podařilo dosáhnout cílového objemu vkladu v takto krátkém čase“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Posílená kapitálová pozice umožní bance ponechat dividendovou politiku beze změn. Od vstupu na burzu v roce 2016 vyplatila MONETA svým akcionářům již 83 procent svého konsolidovaného čistého zisku. Za rok 2022 vyplatila banka dividendu ve výši 4,1 miliardy korun neboli 8 korun na akcii. Při aktuální ceně akcií se tak jedná o dividendový výnos na úrovni deseti procent. V následujících pěti letech plánuje vedení banky, že její kumulativní konsolidovaný čistý zisk dosáhne minimální výše 23,6 miliardy korun.

Podřízený vklad banka distribuuje prostřednictvím vlastní sítě investičních specialistů a vybraných bankéřů. Jeho délka je stanovena na pět let a jeden měsíc a s garantovanou úrokovou sazbou 7 procent po celou dobu trvání. Minimální výše vkladu je 100 tisíc korun, maximální hranice naopak stanovena není. Úrok je pak vyplácen měsíčně. Časově omezená nabídka podřízeného termínovaného vkladu bude ukončena 23. června 2023.

Podřízený vklad je depozitní produkt, který se podobá termínovanému vkladu, na rozdíl od něj se ale na něj nevztahuje pojištění vkladů u Garančního systému a ani jej nelze předčasně vypovědět. V případě, že by došlo k likvidaci či úpadku banky, se tyto pohledávky uspokojí až po vyplacení všech nepodřízených pohledávek.