MONETA pracuje na pomoci klientům v aktuální tíživé situaci

Nepodceňujeme vážnost stávající situace a učiníme vše pro to, abychom svým stávajícím klientům vyšli maximálně vstříc a pomohli. Proto banka intenzivně pracuje na řešeních, která by měla být pro naše klienty administrativně a procesně nejjednodušší. Naše kroky musí zároveň splňovat požadavky platné legislativy, regulace a obezřetnosti v podnikání.

Specificky zvažujeme možnost poskytnutí dodatečné likvidity našim klientům z řad občanů a živnostníků. To znamená, že jim nabídneme zásadně cenově zvýhodněný překlenovací úvěr formou kontokorentu anebo kreditní karty. Banka bude usilovat o to, aby každému klientovi vyšla vstříc a poskytla mu dostatečné finanční prostředky, které by měly být použity v tomto složitém období pro posílení schopnosti splácet stávající úvěry a zároveň byly schopny pokrýt základní potřeby domácnosti či podnikání.

Alternativně analyzujeme technické možnosti našich systémů a s nimi spojenou kapacitu banky, abychom byli schopni vytvořit jednoduchý a administrativně nenáročný proces pro odklady či změny ve výši měsíčních splátek nebo struktuře splátkových kalendářů. V tuto chvíli se chceme zaměřit na co nejlepší řešení, abychom posílili důstojný vztah mezi bankou a klientem. Jakékoliv řešení, které poskytneme, by nemělo záviset na sáhodlouhých analýzách a dodatečném prokazování. Chceme, aby naše řešení bylo dostupné v jedné návštěvě naší pobočky a zároveň se budeme snažit co možná nejrychleji poskytnout tuto možnost i prostřednictvím našeho internetového bankovnictvíSmart Banky (aplikace mobilního bankovnictví).

Již v tuto chvíli poskytujeme 315 tisíc předschválených limitů pro drobnou klientelu a 30 tisíc předschválených limitů pro živnostníky. Celková hodnota těchto úvěrových limitů je nyní téměř 70 miliard korun. Už v tuto chvíli naši klienti mohou tedy získat dodatečné finanční zdroje během několika málo minut, na tzv. „jedno kliknutí“ a bez nutnosti opustit prostředí svého domova. 

V tento okamžik předpokládáme, že konkrétní program bude koncipován nejpozději do konce dubna 2020 a k dispozici klientům od května 2020. Naším cílem je navrhnout kvalitní řešení, které bude mít pozitivní dopad jak na jednotlivce, tak na finanční zdraví Skupiny MONETA. Poskytnutí dodatečné likvidity pro české domácnosti a živnostníky bude mít potenciálně pozitivní dopad na udržení chodu české ekonomiky a na minimalizaci negativních dopadů.

Management banky je naprosto odhodlán urychleně koncipovat a zavést podpůrný program pro to, abychom pozitivně přispěli ke zmírnění dopadů této krizové situace.

I v této době je naší prioritou udržet pobočkovou a bankomatovou síť za všech okolností dostupnou alespoň v minimální míře. Podívejte se na mapu dostupných poboček a bankomatů ve Vašem nejbližším okolí. Víkendové pobočky v obchodních centrech budou 15. 3. zavřeny. Provoz bankomatů není omezen.