MONETA poskytla živnostníkům a malým firmám přes 1 miliardu v COVID úvěrech

MONETA Money Bank podporuje české živnostníky a malé firmy – výše poskytnutých úvěrů na provozní financování Expres Business s COVID zárukami dosáhla již 1,045 miliardy korun. Velkou měrou se na tom podílí atraktivní úroková sazba, která je v rámci speciální kampaně na záruční program COVID III garantována v maximální výši 4,9 % p. a. Pro segment živnostníků a malých firem je MONETA schopna schválit úvěr do 15 minut od dodání všech potřebných dokladů klientem.

„Pomoci živnostníkům a malým firmám jsme byli připraveni už od začátku pandemie. Zájem o záruční programy, které jsou v souvislosti s průběhem další pandemické vlny dále prodlužovány, přitom stále roste. Lidem, kteří podnikají a čelí stále tvrdším dopadům pandemie, jsme připraveni pomáhat i nadále. Díky státní podpoře ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a také díky zárukám Evropského investičního fondu (EIF) jim můžeme nabídnout snadno dostupné financování s velmi nízkou úrokovou sazbou,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Podle Petra Kábeleho, senior manažera pro Small Business MONETA Money Bank, je největší zájem o úvěry s garancí mezi klienty z oblasti velkoobchodu a maloobchodu, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, ubytování, stravování a pohostinství.

V případě všech státních záručních programů COVID poskytovaných ČMZRB si MONETA úspěšně drží tržní podíl ve výši 16 % v počtu poskytnutých úvěrů a výrazně tak převyšuje standardní podíl banky na úvěrování komerčního segmentu. Ten běžně činí necelých 6 %. „Za všechny záruční programy zaměřené na podporu firem v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 aktuálně evidujeme celkem 5 002 žádostí v objemu 7,3 miliardy korun. Celkem 2 925 živnostníků a firem již začalo své úvěry ve výši přesahující 4,8 miliardy čerpat,“ upřesnil Petr Kábele.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci COVID programů spustila MONETA počátkem dubna loňského roku v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. V průběhu srpna pak byla nabídka financování pro firmy postižené COVID-19 rozšířena také o podporu programu COSME LGF poskytovaného Evropským investičním fondem. V listopadu MONETA připravila unikátní podnikatelský úvěr zaměřený čistě na ženy – podnikatelky. Pro rozvoj svého podnikání mohou využít financování s atraktivním úrokem od 3,9 % p. a. zajištěné bezplatnou zárukou Evropského investičního fondu ve výši až 90 %. Podpora byla spuštěna díky spolupráci s Evropským investičním fondem v rámci záručního programu pro zaměstnanost a sociální inovace EaSI.