MONETA poskytla živnostníkům a firmám již přes 5 miliard v COVID úvěrech

Pomoc banky směrem k živnostníkům a firmám v rámci takzvaných COVID programů překročila již 5 miliard. Objem provozních úvěrů, garantovaných státem a Evropským investičním fondem, které MONETA ke konci února uzavřela se svými komerčními klienty, činil přesně 5,1 miliardy korun.

Velkou měrou se na tom podílejí atraktivní úrokové sazby, které banka živnostníkům, podnikatelům a firmám nabízí, ale také stále rostoucí zájem o záruční programy: ty jsou v souvislosti s průběhem pandemie ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Exportní garanční a pojišťovací společností a také Evropským investičním fondem i nadále prodlužovány.

Zájem mají stavebníci i restauratéři
Největší zájem o garantované úvěry mají živnostníci a firmy ze segmentu velkoobchodu a maloobchodu, dále zpracovatelského průmyslu a stavebnictví a samozřejmě ti, jež podnikají v oblastech ubytování, stravování a pohostinství. V případě všech státních záručních programů COVID poskytovaných ČMZRB si MONETA již několik měsíců úspěšně drží tržní podíl ve výši 16 % v počtu poskytnutých úvěrů a výrazně tak převyšuje standardní podíl banky na úvěrování komerčního segmentu. Ten v dobách před pandemií činil necelých 6 %. „Za všechny záruční programy zaměřené na podporu firem v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 aktuálně evidujeme celkem 5 892 žádostí v objemu 8,4 miliardy korun. Celkem 3 298 živnostníků a firem již začalo své úvěry ve výši 5,1 miliardy čerpat,“ upřesnil senior manažer pro Small Business Skupiny MONETA Petr Kábele.

K prolomení pětimiliardové hranice přispěly kromě programů COVID, garantovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, také programy s garancí Evropského investičního fondu, jakým je například unikátní úvěr pro ženy. Ten je určen ženám z řad OSVČ, anebo firmám, ve kterých mají ženy alespoň 50% majetkový podíl. Úvěr je určen k financování jakýchkoliv podnikatelských potřeb, nabízí financování s nízkou úrokovou sazbou již od 3,9 % p.a. a k jeho vyřízení jsou třeba pouze dva doklady totožnosti a daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období.

Pomoc pro všechny
Do „rodiny“ MONETA COVID pomoci přibyl nedávno také kontokorentní úvěr Flexi Business, který je podpořený státní zárukou v rámci programu COVID III. „Tento úvěr jsme doslova ušili na míru živnostníkům a malým firmám, kterých se dotkla pandemie COVID-19. V garantované sazbě 5,9 % nabízíme úvěry od 51 tisíc korun, kontokorent lze sjednat ke všem podnikatelským účtům, které jsou v naší bance vedeny v korunách, tento úvěr je navíc dostupný i pro podnikatele z aktuálně nejvíce dotčených oborů,“ dodal Petr Kábele.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci COVID programů spustila MONETA počátkem dubna loňského roku. V průběhu srpna pak nabídku rozšířila o podporu programu COSME LGF poskytovaného Evropským investičním fondem, na podzim pak o programy s garancí Evropského investičního fondu v rámci záručního programu pro zaměstnanost a sociální inovace EaSI. MONETA je schopna úvěry pro živnostníky a malé firmy schválit do 15 minut od dodání veškerých potřebných dokladů.