MONETA poskytla odklady za 34 miliard, polovina klientů již začala znovu splácet

Celkem 51 % klientů Skupiny MONETA, kteří v polovině března požádali o odklad svých splátek, již své finanční závazky začalo opět plnit. Koncem června vypršela první, tříměsíční lhůta platebního moratoria, kterou vedle zákonného půl roku stanovila sama banka.

„Podíl klientů, kteří se ve svých splátkách na hypotéku či spotřební úvěr zpozdili o více než měsíc, tvoří méně než 1 procento všech odložených splátek, v případě komerčních úvěrů pak tento podíl činí 1,5 %,“ potvrdil v této souvislosti Petr Toman, pod nějž sekce vymáhání pohledávek spadá. Na svůj standardní splátkový kalendář tak v průběhu července letošního roku přešlo téměř 21 tisíc klientů banky.

Aktuální vývoj v disciplíně splácení se tak podstatně neliší od doby před pandemií COVID-19. „Věříme, že námi nastavené procesy, jejich jednoduchost a především rychlost, byly nesmírně užitečnou investicí do kvalitních vztahů s našimi zákazníky. Tato investice se nám nepochybně vrátí v podobě věrnosti a ocenění naší snahy pomoci,“ prohlásil předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Banka se dlouhodobě snaží své klienty proaktivně informovat o jejich nadcházejících splátkách tak, aby umožnila plánování rozpočtů domácností či soukromých firem.

MONETA také nabízí velmi snadnou cestu, jak platební moratorium případně prodloužit do konce zákonem stanoveného období. Tyto žádosti o prodloužení je schopna zpracovat do 24 hodin, tedy ve stejném standardu, který nastavila již v počátečním průběhu pandemie.

Od počátku této mimořádné situace skupina vyřídila 90 tisíc žádostí a umožnila tak odklady splátek více než 45 tisíc klientů napříč celou Skupinou MONETA.