Moneta posiluje zelené aktivity. Chystá novou ESG strategii a vstupuje do UN Global Compact

Vlastnictví jedné z největších firemních flotil elektromobilů v České republice, závazek uhlíkové neutrality v přímých emisích do roku 2026 nebo ucelená nabídka „zelených“ fondů v investičním portfoliu banky. Stávající výčet environmentálních aktivit Skupiny MONETA se nyní rozrůstá o členství v iniciativě Global Compact pod záštitou OSN a také o zbrusu novou ESG strategii banky. Tu chce MONETA představit veřejnosti na podzim.

Strategie by měla reflektovat požadavky Evropské unie v kontextu cílů, které jsou uvedeny v Pařížské dohodě. „Aktuálně pracujeme na konkrétních opatřeních, jež se stanou součástí celé naší strategie pro následujících pět let. Letos v únoru jsme si jako skupina stanovili závazek uhlíkové neutrality v našich přímých emisích do konce roku 2025, zároveň chceme radikálně zapracovat na snížení naší nepřímé uhlíkové stopy. V tomto smyslu se tedy dá očekávat, že představíme ucelený balík nabídky služeb a produktů směrem k našim klientům i závazků směrem k našim dodavatelům,“ uvedla v této souvislosti ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová. Banka kvůli splnění svých udržitelných cílů na začátku května ustavila samostatný ESG cluster, který se bude soustředit nejenom na environmentální aktivity, ale také oblast sociální zodpovědnosti a komplexní udržitelné politiky. V jeho čele stojí právě Filipová.

O členství v iniciativě United Nations Global Compact požádala MONETA oficiálně koncem května, aktu předcházelo splnění deseti základních podmínek pro přijetí. Iniciativa funguje pod záštitou OSN od roku 1999 na dobrovolné bázi, své členy zavazuje k dodržování „desatera udržitelné odpovědnosti“. Sdružuje přibližně 12 tisíc firem z více než 145 států světa, což z ní činí největší dobrovolnou firemní platformu světa.

MONETA má trvale udržitelnou politiku nastavenou od roku 2016, kdy vstoupila na burzu. Za uplynulé čtyři roky se jí podařilo snížit vlastní uhlíkovou stopu o více než 58 %, její firemní vozový park čítá 68 elektromobilů, což z něj činí druhou největší elektrifikovanou flotilu v zemi. Do všech svých poboček a obou centrál nakupuje výhradně zelenou elektřinu. Aktivní je i na poli tzv. sociální odpovědnosti, která je neodmyslitelnou součástí ESG principů: má jeden z nejnižších poměrů rozdílu mezi mzdovým ohodnocením mužů a žen v zemi, přispívá rodinám zaměstnanců na chůvy a mateřské školy, v době pandemie doplácela rodičům/samoživitelům rozdíl mezi ošetřovným a mzdou. Letos v březnu banka také srovnala pracovně-právní podmínky svých LGBT zaměstnanců, když jim přiznala právo na placené volno při uzavření registrovaného partnerství stejně, jako ho přiznává tuzemská legislativa heterosexuálům. Ženy pak v nejvyšším vedení banky tvoří 30 %.