MONETA pomůže Ukrajincům v ČR, umožní jim až šestiměsíční odklad splátek

Občanům Ukrajiny, kteří mají z důvodů aktuální situace ve své mateřské zemi problémy se splácením svých finančních závazků vůči Skupině MONETA, nabízí tato banka ode dneška šestiměsíční odklad splátek jejich úvěrů. Nabídka se týká jak hypoték, tak všech druhů spotřebitelských úvěrů včetně úvěrů ze stavebního spoření.

Banka se tím rozhodla podpořit Ukrajince, kteří již před vypuknutím konfliktu v České republice žili, pracovali, platili daně a nyní se nachází ve velmi svízelné situaci.„Uvědomujeme si, že každá koruna v tuto chvíli směřuje na pomoc jejich blízkým na Ukrajinu. Proto jsme se rozhodli nabídnout těmto našim klientům alespoň dočasnou možnost úlevy,“ uvedla v této souvislosti mluvčí Skupiny Zuzana Filipová.

Banka umožňuje odklady splátek dlouhodobě, v tomto případě se však vzhledem k situaci rozhodla proces vyřízení žádosti o moratorium v maximální možné míře zjednodušit a zrychlit. „Občané Ukrajiny mohou žádat rovnou přes interaktivní formulář na našich webových stránkách. Odklad bude vyřízen v řádu jednotek dní,“ potvrdila Filipová, která upozornila, že v nejtragičtějších případech životní nouze je pro všechny klienty Monety k dispozici také Nadace MONETA Clementia. Ta je určena právě případům, kdy klienti banky nejsou vzhledem k tíživým životním situacím schopni dostát svým finančním závazkům. Za loňský rok odpustila nadace klientům MONETY dluhy za téměř sedm milionů korun.