MONETA pomáhá živnostníkům a firmám, poskytla již úvěry v objemu 18,3 miliard

Během deseti uplynulých měsíců poskytla MONETA tuzemským živnostníkům, podnikatelům a firmám částku převyšující 18,3 miliard korun. Z toho přes 3,8 miliardy tvoří úvěry se státní zárukou nebo se zárukou Evropského investičního fondu. Velkou měrou se na tom podílí atraktivní úroková sazba: průměrná výše úroku u všech záručních programů se pohybuje na úrovni 3,95 % p. a.

V celkovém podílu na počtu všech tuzemských úvěrů, poskytovaných v rámci COVID programů, si MONETA drží 16% podíl mezi všemi bankami. „Již na začátku pandemie jsme avizovali naši připravenost v maximální míře pomoci české ekonomice. S koncem letošního obtížného roku očekáváme, že zájem o záruční úvěry, které jsou aktuálně v souvislosti s druhou pandemickou vlnou prodlužovány, dále poroste. Těžce zkoušeným podnikatelům jsme připraveni i nadále pomáhat. Díky státní podpoře ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a také díky zárukám Evropského investičního fondu (EIF) jim můžeme nabídnout snadno dostupné financování spojené s velmi nízkou úrokovou sazbou,“ potvrdil v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Tržní podíl ve výši 16 % v počtu schválených žádostí výrazně převyšuje standardní podíl banky na úvěrování komerčního segmentu, který činí necelých 6 %. „V součtu za všechny záruční programy, na kterých spolupracujeme s ČMZRB, EGAP i EIF, nyní evidujeme celkem 4 077 žádostí v objemu 6,35 miliardy korun. Celkem 2 363 podnikatelů a firem již začalo své úvěry čerpat,“ upřesnila mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci programu COVID III spustila MONETA počátkem června v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. V průběhu srpna pak byla nabídka financování pro firmy postižené COVID-19 rozšířena také o podporu programu COSME LGF poskytovaného Evropským investičním fondem. Pro segment živnostníků a malých firem je MONETA schopna schválit úvěr do 15 minut od dodání všech potřebných dokladů klientem.