MONETA pomáhá českým živnostníkům a firmám, od začátku roku financovala úvěry za 15,9 miliard

Během devíti měsíců letošního roku poskytla MONETA tuzemským živnostníkům, podnikatelům a firmám částku 15,9 miliard korun. Přes 2,5 miliardy z toho pak tvoří úvěry se státní zárukou. Zájemcům z řad živnostníků a malých firem o zatím poslední z těchto programů, COVID III, garantuje MONETA maximální úrokovou sazbu ve výši 4,9 % p. a.

V celkovém podílu všech úvěrů poskytnutých v rámci COVID programů se státní zárukou si banka drží 16% podíl mezi všemi bankami na tuzemském trhu. „Již na začátku pandemie jsme avizovali naši připravenost v maximální míře pomoci české ekonomice. S koncem letošního obtížného roku očekáváme další zvýšený zájem o úvěry s podporou v podobě záruk: ostatní státní podpůrné programy cílené na firemní sektor budou postupně končit stejně jako zákonné splátkové moratorium. Jsme připraveni našim podnikatelům i nadále pomáhat poskytnutím snadno dostupného financování spojeného s nízkou úrokovou sazbou díky státní podpoře ČMZRB a EGAP,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Tržní podíl ve výši 16 % v počtu schválených žádostí výrazně převyšuje standardní podíl banky na úvěrování komerčního segmentu, který činí necelých 6 %. „V součtu za všechny záruční programy zaměřené na podporu firem v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19, na kterých spolupracujeme s ČMZRB, EGAP i Evropským investičním fondem, nyní evidujeme celkem 3 352 žádostí v objemu 5,45 miliardy korun. Celkem 1 989 podnikatelů a firem již začalo své úvěry čerpat,“ upřesnila mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci programu COVID III spustila MONETA počátkem června v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Pro segment živnostníků a malých firem je MONETA schopna schválit úvěr do 15 minut od dodání všech potřebných dokladů klientem.