MONETA pokračuje v prodeji úvěrů v selhání, zisk z dalších aukcí činí 75 milionů korun

Další prodej starších portfolií úvěrů v selhání, které pocházejí z nedávno akvírovaných společností Wüstenrot, dokončila v těchto dnech MONETA Stavební Spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Od dubnového převzetí stavební spořitelny a hypoteční banky se již Skupině MONETA podařilo prodat úvěry v selhání v celkové nominální hodnotě téměř 1,2 miliardy, zisk pak činí 138 milionů korun.

Zatím poslední transakcí tohoto druhu byl prodej dvou portfolií celkem 1 750 ks retailových úvěrů v selhání v nominální hodnotě 825 milionů korun, které nebyly spláceny více než 7,5 roku a před prodejem byly ze strany jejich držitelů – spořitelny a hypoteční banky – vymáhány. Díky těmto prodejům získá MONETA téměř 75 milionů korun, které zahrne do svého zisku před zdaněním. „Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu dosáhla téměř 50 %,“ potvrdil prodej nesplacených pohledávek místopředseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny Petr Toman.

Prodej dvou balíků nesplacených úvěrů proběhl prostřednictvím elektronické aukce, ve které bylo osloveno celkem 42 zájemců. Portfolio nesplacených úvěrů MONETA Stavební Spořitelny nakonec přebírá evropská investiční skupina LAUB Capital, která byla úspěšná již v zářijové aukci, ve které od spořitelny odkoupila nesplácené úvěry v nominální hodnotě přibližně 320 milionů korun. Druhé portfolio nesplácených úvěrů, patřící do portfolia Wüstenrot hypoteční banky, získala společnost Bohemia Factoring.

Od dubna, kdy se Skupina MONETA stala 100% vlastníkem obou bývalých společností Wüstenrot, se bance podařilo prodat nesplacené úvěry těchto akvírovaných společností v nominální hodnotě téměř 1,2 miliardy korun. Díky těmto úspěšným prodejům vygeneruje zisk před zdaněním ve výši 138 milionů korun.

Prodejem nevýkonných úvěrových pohledávek plní MONETA jeden ze svých strategických cílů, které si v rámci integrace akvírovaných společností vytyčila.

Transakce budou vypořádány v průběhu října 2020.