MONETA podporuje potřebné i ochranu životního prostředí. Neziskovým organizacím rozdělila 3,75 milionu korun

V prvním kole letošního grantového Programu podpory potřebných Skupiny MONETA bylo projednáno rekordních 130 žádostí. Z nich bylo podpořeno 61 projektů celkovou částkou 3 753 660 Kč. Banka objem financí k podpoře neziskových organizací letos navýšila i díky nebývalému zapojení svých zaměstnanců, kteří se stávají ambasadory jim blízkých projektů a lobbují za ně.

„Velmi si vážíme spolků a organizací, které pomáhají potřebným nebo přírodě takzvaně zdola, na základě vlastní iniciativy. Uplynulý pandemický rok byl pro ně nesmírně těžký, a proto jsme se rozhodli podpořit je historicky rekordní finanční dotací,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO MONETA Money Bank.

Zatímco v roce 2020 rozdělila MONETA ve dvou kolech grantového programu neziskovým organizacím celkem 2,8 milionu korun, letos je to téměř o milion více již v kole prvním. „Naši zaměstnanci předložili rekordních 130 žádostí. Tento neuvěřitelný nárůst počtu žadatelů si vysvětlujeme především naléhavostí situace, do které se neziskový sektor od začátku pandemie dostal. Výběr letošních úspěšných projektů byl proto pro nás opravdu velmi těžký,“ potvrdila ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že zatímco za celý loňský rok MONETA podpořila 42 žádostí, letos je to 61 žádostí jenom v prvním kole: to druhé se uskuteční na podzim.

Vedle organizací ze sociální sféry se MONETA čím dál více zaměřuje na podporu projektů na ochranu životního prostředí. Mezi šesti doposud podpořenými projekty z této oblasti je například spolek Julinka z Broumovska, který chce v CHKO Broumovsko vybudovat 10 nových tůní, vysázet 2000 lesních stromků a 50 vzrostlejších ovocných a dalších listnatých dřevin. Současně spolek přispěje k mapování povodí regionálních toků za účelem návrhů systematických úprav v krajině.

Na ekologicky zaměřené projekty banka v prvním kole vyčlenila bezmála 500 000 korun, přičemž stále více smysluplných počinů má přesah stejně tak sociální jako ekologický: v areálu Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích tak vznikne terapeutická zahrada umožňující klientům hospicové péče kontakt s přírodou; Nadační fond Agora 7 bude moci vybudovat komunitní zahradu pro setkávání seniorů i dětí; Centrum Veronika při Českém svazu ochránců přírody uskuteční další ročník psychorehabilitačního tábora se zaměřením na ekologickou výchovu pro děti s hendikepem; prostředky na vznik louček ve městech zase získal spolek Městská příroda a projekt Praha kvete.

Několika organizacím se banka rozhodla pomoci přímou materiální pomocí. Například dětští pacienti z Klubu nemocných cystickou fibrózou dostanou 50 antivirových nákrčníků, Diakonie v Litoměřicích získá keramickou pec do chráněné dílny a senioři prostřednictvím organizace Anděl Strážný obdrží 10 monitorovacích zařízení s tlačítkem SOS, která jim umožní déle zůstat v jejich domácím prostředí s pocitem bezpečí.