MONETA podporuje podnikatelky úvěry garantovanými Evropským investičním fondem

Třicet milionů korun poskytla MONETA od loňského listopadu v rámci svého unikátního úvěrového programu, zaměřeného čistě na ženy – podnikatelky. Úvěry k rozšíření či vybudování svého podnikatelského záměru využívají například farmářky, kosmetičky, ale i ženy pracující v gastronomii nebo vlastnící e-shopy. Podpora byla spuštěna díky spolupráci s Evropským investičním fondem v rámci záručního programu pro zaměstnanost a sociální inovace EaSI.

Díky tomu mohou ženy využít financování svých pracovních aktivit prostřednictvím podnikatelského úvěru Expres Business EaSI s úrokovou sazbou od 3,9 % ročně. Úvěr slouží k financování investičních a provozních potřeb a může být poskytnut podnikatelkám z řad fyzických osob nebo firmám, jejichž majiteli jsou ženy alespoň z 50 %. „Domníváme se, že diverzita v prostředí byznysu přispívá ke kultivaci celého podnikatelského prostředí, navíc dává obchodní smysl. A protože je MONETA již tradičním spojencem českých živnostníků a malých firem, rozhodli jsme se využít spolupráce s Evropským investičním fondem a podpořit pro tentokrát v rozvoji podnikání ženy. Našim klientům, investorům i veřejnosti tím chceme jasně ukázat, že jsme moderní českou bankou 21. století,“ uvedla v této souvislosti ředitelka ESG & komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Od doby spuštění úvěru v listopadu 2020, tak již banka poskytla úvěry osmi desítkám žen v celkovém objemu 30 milionů korun. Průměrná výše úvěru se pohybovala na úrovni 370 tisíc korun, který klientky využily na financování svých provozních nebo investičních výdajů. „I v kontextu pandemie vidíme u žen obrovskou míru vůle a nadšení pro věc. Mezi našimi klientkami, které využily možností EaSI, byla například dáma, která si z úvěru EaSI koupila zemědělský pozemek, jenž využívá jako pastvinu pro svá zvířata. Další klientka-kosmetička zase až do doby před pandemií působila v pronajatém kosmetickém salonu. Díky úvěru EaSI si zrekonstruovala prostory ve vlastním rodinném domě a svůj salon si otevřela tam. Anebo dáma, které pandemie COVID uzavřela restauraci: na změnu se adaptovala, díky úvěru nakoupila vybavení a začala rozvážet do kanceláří jídlo v krabičkách,“ popisuje příběhy Filipová.

Záruka EaSI v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace je financována Evropskou unií, garanční institucí je pak z pokynu Evropské komise Evropský investiční fond (EIF).

O programu pro zaměstnanost a sociální inovace

V rámci evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace podporuje Evropská komise mikrofinancování a financování sociálního podnikání prostředky v celkové výši 193 milionů EUR na období let 2014–2020. Cílem je rozšířit přístup k mikrofinancování, tedy k úvěrům do výše 25 000 EUR, zejména pro zranitelné osoby a mikropodniky. Kromě toho Evropská komise poprvé rovněž podporuje sociální podniky prostřednictvím investic ve výši až 500 000 EUR. Podpora mikrofinancování a sociálního podnikání se uskutečňuje v prvé řadě prostřednictvím záruky EaSI, která umožní poskytovatelům mikroúvěrů a investorům do sociálních podniků nabízet služby podnikatelům, jimž by s ohledem na rizika jinak nebyli schopni poskytovat finanční prostředky. Evropská komise vybrala k provádění záruky EaSI Evropský investiční fond.