MONETA partnerem programu DofE, její zaměstnanci se stanou mentory

Skupina MONETA se stala partnerem edukačního programu DofE. Její zaměstnanci se tak nově zapojí do aktivit programu DofE jako mentoři mládeže a podpoří je v osobním rozvoji a plnění stanovených cílů.

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – je celosvětově rozšířený program neformálního vzdělávání, který je určen pro všechny mladé lidi ve věku 14 až 24 let bez ohledu na jejich sociální zázemí, dovednosti, zájmy nebo fyzickou kondici. Byl založen v roce 1956 a v ČR funguje od roku 1995. Hlavní myšlenkou je motivace a podpora osobního rozvoje mladých lidí důležitého pro budoucí život a zaměstnání.

„Naši zaměstnanci se stanou mentory a budou pomáhat dětem a mladým lidem, kteří se do projektu zapojí, například nastavit si cíl ve zvolené oblasti, jako jsou talent, sport, dobrovolnictví, kontrolovat jeho průběžné plnění a motivovat k jeho zdárnému dokončení,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a CSR Skupiny MONETA, a doplňuje: „Ještě předtím naši zaměstnanci projdou školením, které je seznámí s principy DofE a naučí je, jak vést a motivovat mladé lidi. Zapojení do projektu tak zároveň může pomoci zaměstnancům zlepšit si schopnosti pro vedení týmu a dovednosti pracovat s mladými.“

Zapojení mladých lidí je dobrovolné a probíhá prostřednictvím certifikovaných Místních center rozmístěných po celé ČR nebo skrze online program DofE. V ČR je aktuálně do programu zapojeno 241 institucí, z toho 49 odborných škol a učilišť, které jsou nejčastěji navštěvovány ohroženou mládeží. V loňském roce byl také dokončen program pro zapojování dětských domovů a výchovných ústavů. Do programu DofE je celkem zapojeno přes 100 mladých lidí z 15 dětských domovů a výchovných ústavů napříč celou republikou.