MONETA opět zařazena na Index genderové rovnosti společnosti Bloomberg, je jediná z celé ČR

MONETA byla zahrnuta mezi 380 společností, které se umístily na Index genderové rovnosti „Bloomberg Gender-Equality Index 2021“. Ten se v roce 2021 rozšířil a letos do něj byly vybrány společnosti ze 44 zemí a regionů. MONETA však na Indexu zůstává jedinou českou firmou.

„MONETA řadí genderovou politiku mezi své priority v oblasti spravedlivého odměňování. Od roku 2019 jsme jedinou českou společností zahrnutou v Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg. Naše data z roku 2019 ukázala mzdové znevýhodnění u žen oproti mužům až o 5,7 % v průměrné celkové mzdě. Jsem velmi rád, že o rok později se tento rozdíl o půl procenta snížil a naší velkou snahou je, abychom i v letošním roce v tomto trendu pokračovali,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Spurný.

Aby mohly společnosti usilovat o zahrnutí do Indexu genderové rovnosti, musí zveřejnit relevantní data poskytující komplexní vhled do jejich aktivit a investic v oblasti genderové rovnosti na pracovištích i v komunitách, kde působí. Globálně stanovaná měřítka společnosti Bloomberg poté na základě těchto informací porovnává rovnost žen a mužů napříč pěti pilíři: vedení žen a rozvoj talentů, rovné odměňování žen a mužů, inkluzivní kultura, prevence a politika v případě sexuálního obtěžování a pro-ženská značka. Údaje o tom, jak firmy přistupují k rovnosti pohlaví, mimo jiné rozšiřují spektrum environmentálních, sociálních a správních údajů dostupných pro investory.

„MONETA si opětovně vysloužila zařazení do Indexu Bloomberg také kvůli míře zastoupení žen mezi našimi zaměstnanci. Z celkového počtu přes 3 000 zaměstnanců představují 65 procent dámy, v seniorním managementu je téměř 40 procent žen a 50 procent ve středním a dalším managementu firmy. Z celkového počtu povýšených zaměstnanců tvořily 65 % ženy.“ dodala ředitelka HR Klára Escobar.

Vedení Skupiny MONETA vloni zřídilo kontrolní a poradní orgán zvaný MON FAIR, který dohlíží na genderovou vyváženost ve firmě, na rovné odměňování mužů a žen pracujících na stejných pozicích, diverzitu mezi zaměstnanci nebo na inkluzi hendikepovaných. Jedním z posledních podnětů, se kterými komise MON FAIR přišla, je nová strategie motivace a podpory návratu zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené. Na jejím základě začíná MONETA od 1. února vyplácet rodičům mezi svými zaměstnanci finanční příspěvky na náklady spojené s hlídáním či s předškolním zařízením.