MONETA odvedla do státního rozpočtu daně za 3,6 miliardy korun, o 60 % více než v roce 2021

Celkem 3,6 miliardy korun zaplatila Skupina MONETA v rámci daňových odvodů za rok 2022. Oproti předešlému roku 2021 se jedná o šedesátiprocentní zvýšení, což odpovídá částce 1,4 miliardy korun. MONETA se tak dlouhodobě řadí mezi největší plátce daně do státního rozpočtu: od roku 2016, kdy banka vstoupila na burzu, již do státního rozpočtu odvedla 19 miliard.

Na loňském významném navýšení daňových odvodů měl vliv především meziroční 30procentní nárůst konsolidovaného zisku skupiny, pětinásobné zvýšení průměrné sazby úroků z klientských vkladů a také nárůst srážkové daně z vyplacených dividend. „Moneta se dlouhodobě umisťuje mezi největší plátce daní v České republice, dostává všem svým povinnostem a její chování vůči tuzemské a evropské legislativě a regulatorice je za každých okolností zodpovědné. Kromě daňových povinností financujeme dalšími zhruba 70 miliardami Českou republiku prostřednictvím jí vydaných dluhopisů a jakoukoliv další povinnost v tomto kontextu chápeme jako součást naší společenské zodpovědnosti, které za všech okolností chceme dostát,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Z celkové částky 3,6 miliardy, zaplacené na daňových odvodech, činila samotná daň z příjmu právnických osob 1,1 miliardy korun, což představuje více než 50procentní nárůst. Na dani z příjmů fyzických osob a dalších souvisejících odvodech za své zaměstnance zaplatila banka dalších 1,1 miliardy, což je stejná částka, jakou do státního rozpočtu v této kategorii odvedla i v roce 2021. Srážková daň z vyplacených dividend činila 0,6 miliardy korun, dalších 0,6 miliardy pak MONETA odvedla jako srážkovou daň především z úroků placených za klientské vklady: v tomto případě pak meziroční růst činil více než 380 %, což v nominální částce představuje úroveň 0,4 miliardy korun. Toto významné navýšení souvisí především s pětinásobným zvýšením průměrné sazby úroků z klientských vkladů v porovnání s rokem 2021. Na dani z přidané hodnoty pak MONETA zaplatila 0,2 miliardy korun.

Od roku 2016 do loňského roku pak Skupina MONETA odvedla do státního rozpočtu 18,6 miliard korun.

Skupina MONETA

(částky v milionech Kč)20212022Změna %Změna abs.
Daň z příjmů právnických osob7601 143150 %383
Daň z příjmů a odvody za zaměstnance1 1191 11299 %-7
Srážková daň - dividendy-618n/a618
Srážková daň - ze zaplacených úroků a ostatních144551383 %407
DPH24820382 %-45
Celkem2 2713 627160 %1 356