MONETA odpustila svým klientům v nouzi závazky přesahující 11 milionů korun

Prostřednictvím své nadace MONETA Clementia odpustila MONETA Money Bank od loňského května svým klientům již více než 11 milionů korun. Nadace je určena těm, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v kritické životní situaci, v jejímž důsledku nejsou schopni nadále splácet své finanční závazky vůči bance.

Jen v průběhu letošního roku podalo žádost odpuštění dluhu celkem 89 klientů, správní rada nadace následně vyhověla 17 z nich. „Nejsou nám lhostejné osudy lidí, kterým se ve vteřině tragicky změnil život. Ve všech letos i vloni schválených případech se jednalo o naše klienty či jejich pozůstalé, kteří se do těžké životní situace dostali z důvodů, kterým nešlo předejít a které si sami nezavinili. Těmto lidem jsme připraveni pomáhat i nadále, nadace má pro tyto účely i pro příští rok vyhrazenu částku 50 milionů korun,“ potvrdila předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia a zároveň ombudsmanka Monety, Stanislava Hejnová.

Prostřednictvím nadace pomáhá banka nejenom samotným klientům, kteří nejsou v důsledku zhoršeného zdravotního stavu schopni splácet své finanční závazky, ale také například jejich nezletilým dětem, na které v rámci dědického řízení po zemřelých rodičích přešly závazky v podobě půjček, hypoték nebo komerčních úvěrů. Pomoc nabízí MONETA Clementia také obětem trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou anebo lidem zasaženým živelnou katastrofou nebo válkou.

Žadatelé mohou o pomoc požádat prostřednictvím online formuláře na stránkách Nadace MONETA Clementia. Do jednoho dne od odeslání žádosti následně žadatele nadace kontaktuje s potvrzením správnosti podání či potřeby dalšího doplnění. O žádosti jako takové následně rozhoduje správní rada nadace. „Pokud je žádost úspěšná, připraví nadace potřebné kroky k oddlužení, klient pak na konci celého procesu obdrží certifikát o odpuštění dluhu,“ popsala proces fungování Stanislava Hejnová.

Úspěšnou žadatelkou z letošního roku je tak například paní Anna, která po úmrtí svého životního partnera zůstala s dvěma nezletilými dětmi, jež po svém otci v rámci dědického řízení zdědily nesplacené půjčky na bydlení v rodinném domku, který partneři společně vybudovali. Úvěry odpustila prostřednictvím nadace MONETA i panu Michalovi, který po náhlém selhání ledvin musel ukončit svou živnost, což velmi negativně ovlivnilo jeho schopnost dostát svým finančním závazkům vůči bance. Další příběhy úspěšných žadatelů jsou k dispozici na www.clementia.cz