MONETA: nově odložených splátek je přes 5,5 tisíce, většinou jde o spotřebitelské úvěry

Po dvou měsících od ukončení vládního moratoria umožnila MONETA svým klientům odložit splátky ve 5 625 případech. To je o téměř 65 tisíc méně, než tomu bylo po stejně dlouhé době v jarní vlně pandemie COVID-19. Největší podíl na aktuálně odložených splátkách mají s 82 procenty nezajištěné spotřebitelské úvěry a půjčky.

Zatímco na začátku loňského června, tedy dva a půl měsíce poté, kdy začala MONETA svým klientům odklad splátek sama nabízet, evidovala banka kolem 71 tisíc žádostí, tvoří nyní žádosti o další odklad jen zhruba 8 % původního objemu. „Nejvyšší měrou se na odkladech podílejí domácnosti, kdy evidujeme celých 84 % v žádostech o odklady spotřebitelských úvěrů, naopak nejmenší zájem mají lidé s hypotékami, kteří se na odložení podílejí 5 procenty. Živnostníci a podnikatelé s komerčními úvěry podali žádosti o odklad v 8 % případů,“ potvrdila v této souvislosti mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že většinu z aktuálních žadatelů tvoří ti, kteří měli o odklad zažádáno již v tzv. vládním moratoriu, které platilo od loňského dubna do konce října. „Pouze 13 % aktuálně schválených žádostí tvoří klienti, kteří žádné z předchozích moratorií nevyužívali a do finančních problémů se dostali teprve během posledního lockdownu,“ dodala Filipová.

Kromě tříměsíčního odkladu splátek nabízí od poloviny prosince banka také restrukturalizační balíček, kombinaci možností snížení úrokové sazby, konsolidaci závazků, případně další úpravu splátkového kalendáře. Zhruba třetina lidí, kteří o odklad či změnu ve splácení finančních závazků zažádá, však nakonec od tohoto záměru upustí: „Od samého začátku, kdy jsme tuto možnost oznámili, klienty upozorňujeme na to, že jakákoliv forma restrukturalizace – a tedy i odložení splátek na určitou dobu – pro ně bude znamenat záznam v registru dlužníků. Tuto povinnost mají všechny tuzemské banky a pokud někdo tvrdí opak, tak se mýlí. Našich klientů si vážíme a máme za to, že mají právo na pravdu, byť může být nepříjemná,“ uvedla Filipová s tím, že nabízené restrukturalizace navíc nejsou poskytovány všem žadatelům bez výjimky tak, jak tomu bylo v případě státního moratoria. „I nadále se nicméně snažíme lidem vycházet vstříc. Procento schválených žádostí se tak pohybuje kolem 90 %,“ dodala.

Kompletní možnosti restrukturalizačního balíčku naleznou klienti Skupiny MONETA na webových stránkách banky. Vedle balíčku banka dlouhodobě nabízí také možnost standardní konsolidace více úvěrů do jednoho, která nepodléhá zápisům v registru dlužníků a je nabízena za speciální úrokovou sazbu.