MONETA nabídne ženám s endometriózou pracovat 12 dnů v měsíci z domova

MONETA Money Bank umožní práci z domova svým zaměstnankyním, které trpí chronickým gynekologickým onemocněním – endometriózou. Od dubna jim v rámci každého kalendářního měsíce nabídne dvanáct dnů v měsíci, kdy mohou pracovat z domova. Kromě pacientek s endometriózou budou od stejného období čerpat nadlimitní počet tzv. home office také ostatní zaměstnanci banky, kteří trpí jakýmkoliv jiným vážným chronickým onemocněním, jež je omezuje při výkonu práce na pracovišti.

Návrh komise pro diverzitu a inkluzi MON FAIR rozšířit výše uvedené možnosti práce z domova podpořilo představenstvo banky koncem minulého týdne. MONETA aktuálně nabízí až čtyři dny v měsíci, které mohou zaměstnanci využít pro práci z domova. Nově jim banka nabídne až dvanáct dnů v případě, že trpí endometriózou či jiným chronickým onemocněním, od prvního dubna letošního roku. Podmínkou pro čerpání tohoto benefitu je taková pracovní pozice zaměstnance, která občasný výkon práce mimo pracoviště umožňuje.

„Rozhodnutí představenstva si nesmírně vážíme. Mezi námi jsou kolegyně a kolegové, kteří odvádějí velmi kvalitní práci, ovšem vzhledem k jejich diagnóze je pro ně čas od času velmi obtížné se například do zaměstnání pouze dostavit. Tím, že jim takto vyjdeme vstříc, budou moci lépe skloubit svá zdravotní omezení a pracovní povinnosti. Věřím, že tento přístup svého zaměstnavatele ocení,“ uvedla v této souvislosti HR ředitelka a zároveň předsedkyně komise MON Fair Klára Escobar.

Endometriózou trpí až 15 % ženské populace v produktivním věku. Ačkoliv se jedná o nezhoubné onemocnění, jeho dopad na život žen je značný. Zhruba 50 až 60 % žen s tímto onemocněním trpí cyklickými bolestmi v podbřišku, 30 až 50 % žen s endometriózou pak může trpět neplodností. I přes svou závažnost a častý výskyt však stále zůstává společenským tabu.

Banka se v letošním roce připojila k osvětě této nemoci během března, který je mezinárodním měsícem tohoto onemocnění. V loňském roce tak na podporu žen trpících touto nemocí věnovala pacientské organizaci Endo Talks prostřednictvím grantu finanční podporu ve výši 140 tisíc korun. Ta peníze využila na tvorbu vzdělávacího seriálu, jenž slouží k edukaci mládeže a šíření osvěty o této nemoci.

„Včasné určení správné diagnózy může zmírnit dopady na fyzické a psychické zdraví pacientek. Tohoto cíle je možné dosáhnout i díky edukativním programům na základních a středních školách. Edukace o ženském zdraví už na školách může napomoci ke snížení doby diagnostiky i u mladších pacientek,“ sdělila Martina Sehnoutková, ambasadorka pacientské organizace EndoTalks. Peníze z grantu zároveň přispěly na odborné vzdělávání dobrovolnic, které poskytují individuální podporu pacientkám přihlášených do podpůrného programu a zároveň vedou podpůrné skupiny v regionech.

Mezi chronická onemocnění se počítají nemoci, které trvají déle než tři měsíce, často celoživotně. Jejich prognóza je nejistá a je pro ně typický dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Mezi nejčastější chronická onemocnění patří cukrovka, nádorová onemocnění, astma, chronické srdeční selhání, chronická obstrukční plicní nemoc, chronické onemocnění ledvin a mnohá neurodegenerativní onemocnění.