MONETA Money Bank získala výrazně vyšší ratingové hodnocení od agentury Moody's

MONETA Money Bank získala od mezinárodní ratingové agentury Moody’s aktualizované, vyšší dlouhodobé ratingové hodnocení o tři investiční stupně na A2 se stabilním výhledem. Moody’s zvýšila i krátkodobé ratingové hodnocení banky na Prime-1.

Banka MONETA Money Bank získala první hodnocení od ratingové agentury Moody’s v lednu 2017, a to investiční stupně “Baa2/P-2” se stabilním výhledem, který byl později zvýšen na pozitivní výhled. „Zvýšení ratingu na investičním stupni od agentury Moody’s potvrzuje pokrok, který MONETA dosáhla v naplňování strategie stát se šampionem v poskytování finančních a bankovních služeb pro české domácnosti, malé a střední podnikatele a firmy a dostát závazkům, které jsme dali našim investorům,“ říká Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank. „Hodnocení od Moody’s odráží naše dlouhodobě výborné výsledky a silnou strukturu finanční rozvahy, kdy v rámci naší strategie snižujeme rizikový profil portfolia poskytováním zajištěných produktů, zejména hypoték. Kvalitu našeho portfolia současně zvyšujeme prodejem pohledávek v selhání na straně jedné a na straně závazků diverzifikujeme naše zdroje financování. Díky tomu můžeme výrazněji podporovat české domácnosti a malé a střední podniky v jejich rozvoji.“

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service Ltd. je ratingovou agenturou sídlící v Evropské unii, registrovanou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, ve znění pozdějších předpisů (“nařízení o ratingových agenturách”), a jako taková je v souladu s nařízením o ratingových agenturách zapsána v seznamu ratingových agentur zveřejněném Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy na jeho webových stránkách.