MONETA Money Bank získala od agentur Standard & Poor’s a Moody´s ratingové hodnocení na investičním stupni

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s udělila MONETA Money Bank dlouhodobé a krátkodobé ratingové hodnocení na investičním stupni “BBB/A-2” se stabilním výhledem. Dlouhodobé a krátkodobé depozitní ratingové hodnocení na investičním stupni “Baa2/P-2” se stabilním výhledem dnes bance udělila také agentura Moody´s. 

„Získání ratingu na investičním stupni od agentur Standard & Poor’s a Moody´s potvrzuje pokrok, kterého MONETA dosáhla od té doby, co se stala nezávislou českou bankou,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank. „Tento rating odráží silnou strukturu naší rozvahy, která je jedna z nejlépe kapitalizovaných v českém bankovním sektoru, a také potvrzuje míru důvěry v naši schopnost doručit cíle vytčené v naší strategii. Rating nám umožní dále diverzifikovat zdroje financování a tím nám umožní v ještě větší míře poskytovat finanční zdroje českým domácnostem a malým a středním podnikům.“

Ve své tiskové zprávě k udělení ratingu agentura Standard & Poor’s napsala, že její posouzení kreditního profilu banky jako samostatné entity „odráží specifické zaměření Banky na spotřebitelské financování, její velice silnou kapitalizaci, zlepšující se kvalitu aktiv napříč celým portfoliem produktů a že je ve velké míře financována depozity.“

Ratingové agentury Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited a Moody’s Investors Service Ltd sídlí v Evropské unii a jsou registrované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, ve znění pozdějších předpisů (“nařízení o ratingových agenturách”), a jako takové jsou v souladu s nařízením o ratingových agenturách zapsány v seznamu ratingových agentur zveřejněném Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy na jeho webových stránkách (https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk).

 

Lucie Leixnerová

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Lucie Leixnerová
mob: +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

Lenka Míčková
mob: +420 601 384 254, tel: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.