MONETA Money Bank věnuje na projekt Chytrá krajina 2030+ přes 2 miliony korun

MONETA Money Bank finančně podpoří projekt Chytré krajiny 2030+, který vzniká pod křídly České zemědělské univerzity a Centra pro vodu, půdu a krajinu. MONETA věnuje celkem 2,5 milionu korun na tento projekt včetně vybudování malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ a závlahové soustavy v lokalitě Amálie v rámci projektu Chytrá krajina 2030+.

MONETA Money Bank uzavřela v loňském roce memorandum o spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK), které funguje pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). Hlavním předmětem spolupráce je podpora projektu Chytrá krajina 2030+, jejímž cílem je za pomoci biotechnických opatření, jakými jsou retenční a akumulační nádrže, mokřady, regulační drenáže nebo moderní zavlažovací systémy, zkoumat možnosti adaptace krajiny na podmínky dlouhodobého sucha stejně jako na podmínky přívalových dešťů a teplotních změn po roce 2030.

V rámci celého projektu Chytrá krajina 2030+ se MONETA Money Bank rozhodla spolufinancovat dva stěžejní projekty v krajině Amálie, a to vybudování malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ a vznik navazující závlahové soustavy v této oblasti.

„Inovativní přístupy jsou nám jako digitální bance velmi blízké. Inovativní přístup, jehož cílem je zadržení vody v krajině má samozřejmě přesah do životů nás všech. Naši planetu tvoří z více jak 70 % voda a podpořit projekt, který tuto vodu na Zemi udrží je to nejlepší, co jí k dnešnímu svátku můžeme dát,“ uvedl v souvislosti s dnešním Dnem Země předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

„Pilotní projekt Chytré krajiny na Amálii bude po dokončení zcela unikátní ve světovém měřítku a významně pomůže nalézat účinné cesty k adaptaci dalších krajin v ČR i jinde. Velmi si vážíme partnerství Monety v rámci tohoto projektu. Jejich finanční účast pomůže dokončit projekt v těch nejvyšších kvalitativních parametrech,“ doplnil rektor ČZU v Praze Petr Sklenička.

Vybudováním malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ s objemem přes 13 000 m3 na vodním toku Brejlského potoka vznikne zásobní prostor vody pro zavlažování a současně dojde v období sucha ke zlepšení průtoku tohoto potoka. Na hráz 68 metrů dlouhou, přes 4 metry vysokou, s třímetrovou korunou naváže druhý projekt, spolufinancovaný Skupinou MONETA, závlahová soustava v oblasti Amálie. Zde dojde k vybudování 2 hektarů kapkové závlahy instalované do hloubky cca 50 cm pod zem, a to s dočasným sáním ze stávajícího spodního potoka. Součástí projektu je čerpací a filtrační stanice, která bude následně nainstalována k vybudované malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“. Plánovaný závlahový systém bude využívat moderní technologii DripNet PC, která výrazně brání zbytečnému plýtvání vodou ve srovnání se zavlažováním povrchovou zálivkou.

Skupina MONETA se otázce udržitelnosti věnuje dlouhodobě a v odpovědnosti za životní prostředí je velmi aktivní. Do konce roku 2025 se Skupina zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality v přímých emisích, a to postupným snižováním své uhlíkové stopy o 10 % každý rok. Ve snižování své stopy má MONETA za sebou již značný kus cesty, kdy v porovnáním s rokem 2016 dosáhla snížení již o více než 58 %. Těchto zásadních změn dosáhla i díky jedné z největších firemních flotil elektromobilů a nakupování pouze zelené elektřiny pro všechny pobočky i centrály.