MONETA Money Bank v roce 2019 podpořila 33 neziskových organizací a jejich projekty částkou přes 1,8 milionu Kč

Zaměstnanci MONETA Money Bank se v rámci grantového programu na podporu potřebných mohou už od roku 1996 stát ambasadory jimi vybraných neziskovek, představit je bance a získat pro ně finance na různé projekty či provoz. V loňském roce tak zaměstnanci „svým“ organizacím přinesli celkem 1 851 738 Kč.

Zaměstnanci sami „bojují“ za organizace, které chtějí podpořit a představují je Grantové komisi, která finanční podporu schvaluje. Grantový program je tak založený na jejich angažovanosti a zapojení. Zaměstnanci vybírají organizace, které jsou blízké jejich hodnotám, a tím vytvářejí harmonii mezi svými osobními hodnotami a společenskou odpovědností banky.

Díky grantové podpoře mohl tak například nemocný Adam vyrazit na rehabilitační pobyt, uživatelé kulturního centra pro lidi s mentálním postižením mají novou keramickou pec, lidé s trestní minulostí získali prostředky na pracovní trénink a hospice nové potřebné vybavení. „Mezi úspěšnými žadateli o grant je například Nadační fond Pink Bubble, který podporuje děti a mladé lidi během onkologické léčby i následné rekonvalescence. Tuto organizaci jsme podpořili i v roce 2018, a v obou případech šly prostředky na ozdravné pobyty na horách pro rodiny s dětskými pacienty,“ vysvětluje Zuzana Filipová, tisková mluvčí banky.

Grantová komise, která zasedá dvakrát do roka a skládá se ze zaměstnanců banky, při svém rozhodování vždy zvažuje dosah a udržitelnost daných projektů. MONETA Money Bank tak v roce 2019 podpořila 33 neziskových organizací a jejich projekty napříč regiony částkou přes 1,8 milionu Kč. „Jsou to pomyslní andělé strážní těchto organizací. A toho si nesmírně vážím,“ říká na adresu předkladatelů žádostí generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.