MONETA Money Bank uzavřela předběžnou dohodu o koupi Air Bank a českého a slovenského Home Creditu s cílem vytvořit přední retailovou banku

Dnešního dne MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“) uzavřela nezávaznou předběžnou dohodu (Memorandum of Understanding) s Home Credit Group B.V., dceřinou společností PPF Financial Holding B.V., ohledně možné koupě Air Bank a českého a slovenského Home Creditu.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA, řekl:Spojení těchto podniků, které se vzájemně velmi dobře doplňují, povede k vytvoření přední české retailové banky a druhého největšího poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice. Tento krok urychlí naplňování naší strategie a do budoucna posílí naši konkurenceschopnost. Také nám umožní lépe obsluhovat klienty, zrychlit růst a zvyšovat zisk pro akcionáře. Jsem nadšen z příležitosti, kterou nám tato transakce nabízí.

Jiří Šmejc, předseda představenstva společnosti Home Credit Group B.V., řekl:Od začátku budování Air Bank jsme se snažili na český bankovní trh přinést výraznou změnu. Spojení s Monetou, ke které mám osobně velký respekt, naši schopnost disrupce ještě zvýší a přinese reálnou hodnotu klientům, zaměstnancům i akcionářům všech zúčastněných stran. Potenciál tohoto spojení je obrovský. Jsem přesvědčen, že jsme společně schopni ho velmi dobře využít.

Hlavní přínosy transakce:

- Vytvoření přední české retailové banky, urychlení celkového růstu i navýšení potenciálu ziskovosti.
- Zdvojnásobení počtu klientů z 1 na 2 miliony1.
- Vytvoření 3. největší sítě poboček a bankomatů v České republice (237 poboček, 1 005 bankomatů) – rozsáhlá síť retailových poboček společnosti MONETA bude nově posílena o 35 moderních poboček Air Bank situovaných v prémiových lokalitách a síť bankomatů s 354 optimálně umístěnými přístroji.
- Zvýšení konkurenceschopnosti díky využití zákaznické zkušenosti a kultury Air Bank a na výsledek orientovaných prodejních schopností společnosti MONETA. 
- Zhodnocení schopností v digitálních technologiích a špičkové úrovně obou stran v oblasti inovací – nově vzniklé uskupení nabídne vzájemně se doplňující škálu finančních služeb pokrývajících široké spektrum českého retailového bankovního trhu od „near to prime“ po „mass affluent“.
- Záměr poskytovat 75 % úvěrových aktivit retailovému segmentu a segmentu menších podniků – nově vzniklá skupina se zaměří na tyto dynamické a rentabilní segmenty českého bankovnictví s cílem udržet si růst nad úrovní trhu a nejvyšší ziskovost ve své kategorii.
- Dosažení úspor v nákladech a investicích ve výši nejméně 10 % na základě synergií nově vzniklého uskupení – díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnou migrací na společnou IT platformu a odstraněním duplikujících se funkcí.
- Posílení stávající akcionářské struktury společnosti MONETA – Home Credit Group B.V., zkušený globální lídr v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, získá akciový podíl ve výši 24,48 %.
- Zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře o více než 10 % – cílem transakce je zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře ve srovnání s cíli střednědobého plánu, které vedení společnosti MONETA oznámilo ve svém střednědobém výhledu.
- Celková kupní cena za 100 % Air Bank a českého a slovenského Home Creditu je stanovena ve výši 19,75 miliard Kč – 6,75 miliard Kč v hotovosti a 13 miliard Kč ve formě 165 605 096 nově vydaných akcií společnosti MONETA ve prospěch Home Credit Group B.V., což představuje akciový podíl na společnosti MONETA ve výši 24,48 %.
- Generální ředitel Air Bank Michal Strcula se stane členem představenstva společnosti MONETA a bude odpovědný za retailové bankovnictví.
Společnost MONETA předloží návrh na schválení transakce na své valné hromadě. Datum jejího konání bude oznámeno.
- Vypořádání transakce se očekává ke dni 1. července 2019 po obdržení všech nezbytných regulatorních souhlasů.
- Dne 8. října 2018 představenstvo MONETA pořádá telekonference s akcionáři a analytiky, během nichž transakci blíže představí.
Představenstvo MONETA se setká s investory na schůzkách, které organizuje J.P. Morgan2, a to ve dnech 9. a 10. října 2018 v Londýně, 11. října 2018 v Bostonu a 12. října 2018 v New Yorku.

Poznámky: 1) Zahrnuje 1 milion klientů MONETA, 637 tis. klientů Air Bank a 469 tis. klientů Home Credit CZ a SK.
2) J.P. Morgan je výhradním finančním poradcem společnosti MONETA.

 

 

Další informace o transakci, souvisejících telekonferencích a schůzkách s investory byly uveřejněny jako součást vnitřní informace dne 8. října 2018 a jsou dostupné na internetových stránkách pro investory společnosti MONETA (https://investors.moneta.cz/investor-relations).

Kontaktní osoby za MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Jakub Švestka
Jakub.svestka@moneta.cz
+420 224 442 897 / +420 702 209 386

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media advisor:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
investors@moneta.cz
+44 (0) 20 7404 5959