MONETA Money Bank spolupracuje na projektu CHYTRÁ KRAJINA 2030+

MONETA Money Bank uzavřela memorandum o spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK), které funguje pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU). Hlavním předmětem spolupráce je podpora projektu chytré krajiny v blízkosti Lán. Cílem projektu CVPK je vytvořit a pilotně otestovat krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+.

„Politika životního prostředí je v rámci celé Skupiny MONETA založena na povinnosti zodpovídat se z dopadu svých aktivit na životní prostředí a na hledání inovativních řešení. Jsme přesvědčeni, že projekt Chytrá krajina 2030+ takovým inovativním řešením je. I proto jsme velmi hrdi na to, že se stáváme partnerem tohoto projektu a věřím, že naše spolupráce bude dlouhodobá a přinese konkrétní výsledky,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Spurný, předseda představenstva MONETA Money Bank.

Pilotní projekt Centra pro vodu, půdu a krajinu v lokalitě Amálie je oblast o velikosti přibližně 500 hektarů vymezená povodími Brejlský potok a Králův luh. Tento prostor se nyní systematickým přístupem proměňuje na historicky první tzv. chytrou krajinu, což znamená, že za pomoci biotechnických opatření, jakými jsou retenční a akumulační nádrže, mokřady, regulační drenáže nebo moderní zavlažovací systémy, zde probíhá adaptace krajiny na podmínky dlouhodobého sucha, ale současně na podmínky přívalových dešťů a teplotních změn. „Sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince, které mají společné řešení. Chytrá krajina bude realizovanou vizí funkčního řešení pro oba tyto extrémy a jsem moc rád, že pro tento projekt získáváme tak silného partnera,“ popisuje rektor ČZU a  zároveň hlavní koordinátor CVPK Petr Sklenička.

Skupina MONETA se otázce dlouhodobé udržitelnosti věnuje dlouhodobě a v odpovědnosti za životní prostředí je velmi aktivní. Úzce spolupracuje s organizací CDP, která po celém světě pomáhá společnostem sledovat a publikovat informace o vlivu na životní prostředí, zejména pak se zaměřením na oblast ochrany klimatu. Skupina disponuje jedním z největších firemních fleetů elektrovozů v republice, své pobočky i centrální budovu zásobuje výhradně zelenou energií, v loňském roce pak představila nový systém nakládání s odpady, který společnosti přinesl 84% úsporu ve spotřebě plastů. Během 4 let se jí podařilo celkově snížit svou uhlíkovou stopu o více než 43 %.